Project Stad
Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij is een initiatief van een aantal inwoners uit Stad aan 't Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Samen met specialisten van bedrijven, overheden en kennisinstellingen maken zij een plan voor de overstap van aardgas naar waterstof. Als het plan straks af is, bepalen de inwoners zelf of op waterstof verwarmen het alternatief is voor aardgas.

Waarom
Stad Aardgasvrij

Stad aan ’t Haringvliet moet, net als alle andere steden en dorpen in Nederland, voor 2050 stoppen met het gebruik van aardgas. Dat gaat niet zomaar, maar Goeree-Overflakkee is al een eind op de goede weg als het gaat om groene energie. Er wordt op het eiland veel groene energie opgewekt. Deze energie kan gebruikt worden als alternatief voor aardgas. Hoe en wat de beste manier is om dat te doen, verschilt per plaats. Zo is voor Stad aan ‘t Haringvliet waterstof een goed alternatief. Omdat er meer groene energie wordt geproduceerd dan gebruikt, kan die energie worden omgezet in groene waterstof. Daar zijn geen extra zonne- of windenergieparken voor nodig. Voor de financiële ondersteuning van inwoners bij de overstap naar waterstof, ontving de gemeente een bijdrage van 5,6 miljoen van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken.

Wat doet Stedin
bij dit project

Stedin is projectpartner van Stad Aardgasvrij. Het is voor ons belangrijk om in de praktijk te onderzoeken of het bestaande aardgasnet veilig kan worden hergebruikt voor waterstof. Eind 2021 hebben we het eerste onderzoek afgerond aan het gasnet van de Jan van Halfwassenaerstraat in Stad aan ‘t Haringvliet. Door dit onderzoek weten we dat de hoofdgasleiding naar het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij (Jan van Halfwassenaerstraat 11) geschikt is voor waterstof. 

Inspiratiehuis
Stad Aardgasvrij

De volgende stap was de waterstofombouw, zodat waterstof via de bestaande gasleiding naar het inspiratiehuis kan stromen om zo deze woning tijdelijk te verwarmen met waterstof. Net zoals in Uithoorn gebeurde, maar in dit geval stroomt het waterstof door de bestaande gasleiding. Bij aanvang van de werkzaamheden is een container geplaatst. Hierin staan de flessen met waterstof veilig opgeslagen. De hoofdgasleiding is aangesloten op deze container. In de woning is de aardgasmeter vervangen voor een waterstofmeter en zijn de binnenhuisleidingen gereed gemaakt voor waterstof.

In maart en april 2022 was het Inspiratiehuis gedurende 8 weken voor een paar dagen in de week verwarmd met waterstof. Hierdoor hebben de inwoners van Stad zelf de warmte door de waterstof-cv-ketel kunnen ervaren.

0:02 / 1:00

Het ‘Inspiratiehuis’ Stad Aardgasvrij
werd tijdelijk omgebouwd

Begin 2022 startte de ‘tijdelijke ombouw van aardgas naar waterstof’. In een huurwoning van Oost West Wonen, het zogenoemde ‘Inspiratiehuis’ werd het bestaande aardgasnet tijdelijk omgebouwd en geschikt gemaakt voor waterstof. Het project leerde ons bijvoorbeeld meer over hoeveel tijd het kost om het gasnetwerk gereed te maken voor het transport en gebruik van waterstof in bestaande woningen.

Technisch eindrapport Stad Aardgasvrij