U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

SAMEN WERK MAKEN VAN
EEN LEEFWERELD VOL
NIEUWE ENERGIE

Hoe? Door te doen. We leggen 680 kilometer elektriciteitskabels en 242 kilometer aan gasleidingen aan. En ronden honderden infra-projecten af. In ons jaarplan 2021 staat wat onze ambities én uitdagingen zijn. En waar we in Zuid-Holland, Utrecht en Friesland werken aan de energievoorziening van morgen. 

Ons jaarplan 2021*

Overzicht van projecten
in 2021

In ons jaarplan* hebben we een aantal projecten in de verzorgingsgebieden van Stedin geselecteerd die we in 2021 afronden. De selectie bevat projecten aan het midden- en hoogspanningsnet (gelijk aan of groter dan 25 kV), aan het gasnet (groter dan of gelijk aan 1 bar) en aanpassingen die meer dan 1 miljoen euro kosten. Projecten die minder kosten, maar wel een grote impact hebben op de omgeving, staan ook in de selectie. U vindt ze terug op de kaart in het jaarplan. Elk project lichten we kort toe met een aanleiding, type werkzaamheden en de looptijd.

* Openen in Acrobat Reader om de kaarten in het jaarplan te gebruiken

Onze
innovaties

Om de energietransitie te laten slagen, passen we nieuwe technologieën toe en willen we op een andere manier (samen)werken. In proeftuinen en studies werken we ideeën uit, bouwen we, testen we en leren we. Bijvoorbeeld hoe we ons elektriciteitsnet met flexibiliteitsoplossingen zo optimaal mogelijk benutten. En of we ons aardgasnet kunnen gebruiken voor duurzame gassen als groen gas en waterstof. Ook onderzoeken we hoe we slim kunnen voorzien in de laadbehoefte van de circa 2 miljoen elektrische voertuigen die in 2030 naar verwachting rondrijden. In het jaarplan* laten we een aantal van onze innovatieprojecten zien.

waterstof als duurzaam gas

Onze gasnetten willen we in 2050 niet meer gebruiken voor aardgas. Maar wel voor andere, duurzame gassen. Geeft bijvoorbeeld waterstof ons gasnet een tweede leven? En welke aanpassingen zijn dan nodig? We onderzoeken het. 

Hoogdalem en bleiswijk hebben lef

LEF staat voor Lokaal, Energie en Flexibel. Het gaat om een lokaal energiesysteem waarin bewoners en bedrijven onderling energie uitwisselen of extra energie aan de landelijke markt verkopen. Lokaal opgewekte groene energie blijft zoveel mogelijk in de wijk. 
Energie opwekken met behulp van zonnepanelen

storingsreserve loslaten

Storingsreserve wordt ook wel de ’spitsstrook’ van het energienet genoemd. Hiermee voorkomen we onderbreking van grote gebieden door een storing. Door het loslaten van de storingsreserve kan extra opwek sneller worden aangesloten. In het industrie- en havengebied Europoort gaan we dit toepassen.