Transportindicatie
voor SDE++

De subsidieregeling SDE++ is voor bedrijven en (non-)profitinstellingen die duurzame energie willen opwekken op een grootverbruikaansluiting en/of willen werken aan het verminderen van CO2-uitstoot.  

Houd bij uw aanvraag van de transportindicatie rekening met de volgende voorwaarde: om in aanmerking te komen voor een SDE-subsidie mag het aansluitvermogen maximaal 50% van het paneelvermogen bedragen. In vorige subsidierondes gold dit criterium alleen voor projecten met > 1MW aan paneelvermogen. Dit geldt nu voor alle projecten.

Transportindicatie aanvragen

De subsidieronde 2023 voor het aanvragen van SDE++ startte 5 september 2023 om 9.00 uur en sloot op donderdag 5 oktober om 17.00 uur. Het aanvragen van een transportindicatie is daarom nu niet mogelijk.

SDE++ aanvragen
in 6 stappen

 1. Informeer ons Kenniscentrum Duurzame Opwek over uw plannen voor het plaatsen van een energie-opwekkende installatie. Neem contact op via ons contactformulier.

   

  Let op: de SDE++ subsidie is alleen voor een grootverbruikaansluiting (vanaf 3 x 80 A).

   

  Check voordat u uw aanvraag indient of er netcapaciteit beschikbaar is.

 2. De mogelijkheden voor een SDE++ subsidie en informatie over het aanvraagproces vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 3. Kies hoe u duurzame energie gaat opwekken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op uw eigen dank of met anderen op een locatie in uw buurt. Volg eerst de stappen om dit te bereiken voordat u verder gaat met uw aanvraag voor de SDE++ subsidie:

  Ik ga zelf energie opwekken
  Ik ga samen met anderen energie opwekken

 4. Is de opwekinstallatie plus de bemetering geplaatst? Meld deze dan aan bij CertiQ. De productie installatie EAN code die u van ons ontvangt, kunt u gebruiken bij uw aanmelding. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. De Garanties van Oorsprong die CertiQ verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt.

 5. Na de aanmelding bij CertiQ nemen wij contact met u op om de aard, omvang en het eigendom van de installatie vast te stellen. Hiervoor hebben wij de volgende documenten nodig:

  • De subsidietoezegging van RVO.
  • Een document waaruit het opgestelde vermogen blijkt. Bij een installatie voor zonnepanelen gaat dit om de hoeveelheid zonnepanelen en het vermogen per paneel. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de offerte sturen die u heeft ontvangen.
  • Een document waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van de installatie. Denk hierbij aan een factuur en betaalbewijs of een getekende opdrachtbevestiging.

  Let op! Wij kunnen u alleen als producent van duurzame energie goedkeuren als u ons alle gevraagde documenten stuurt en de meetinrichting compleet is.

   

  Als u uw installatie op een later moment wilt uitbreiden, moet u dit aantonen. Stedin stelt dan opnieuw het eigendom en de omvang vast. Hiervoor hebben wij documenten nodig waaruit de uitbreiding blijkt (opgesteld vermogen en eigendom).

 6. Na de goedkeuring geven wij de informatie door aan CertiQ. CertiQ controleert de vaststelling en geeft dit door aan RVO. Hierna start de subsidie. Wij sturen de gemeten productie door naar CertiQ.