Uw bedrijf nu of in de toekomst verduurzamen met zonnepanelen, een elektrisch wagenpark, e-boiler of warmtepomp? Dat verandert uw energievraag of -aanbod. Soms vraagt dat om aanpassingen, aan het elektriciteitsnet of aan uw eigen aansluiting. Doe daarom ruim van tevoren de VerduurzamingsScan. Daarmee krijgt u inzicht in de impact van uw plannen op uw aansluiting en de kosten daarvan. Zo kunt u uw plannen nog beter voorbereiden. 

Doe de VerduurzamingsScan

VerduurzamingsScan

Door de VerduurzamingsScan te doen helpt u niet alleen ons, maar ook uw bedrijf. De scan is opgebouwd uit drie stappen. We leggen u per stap uit wat u kunt verwachten. Het invullen van de vragenlijst duurt niet lang, circa 15 minuten.


  1. U draagt bij aan het bouwen van een toekomstbestendig elektriciteitsnet door de capaciteitsprognose in te vullen. Uw informatie geeft ons inzicht in de toekomstige energiebehoefte van uw bedrijf. Hoe meer inzicht wij hebben, hoe beter wij het elektriciteitsnet op het juiste moment en de juiste plek kunnen aanpassen zodat het meegroeit met de veranderende vraag. 
  2. Verduurzamen heeft vaak ook impact op uw aansluiting. Daarom controleren wij aan de hand van uw capaciteitsprognose of de huidige aansluiting of afname-/ terugleverovereenkomst past bij de plannen van uw bedrijf. Het kan zijn dat deze aangepast moet(en) worden. Of dat nodig is, laten we u binnen vijf werkdagen na het invullen van de capaciteitsprognose per e-mail weten.

  3. Aan het aanpassen van een aansluiting of afname-/ terugleverovereenkomst zijn kosten verbonden. Stap 3 in de VerduurzamingsScan is daarom een kostenindicatie. Aan de hand van onze terugkoppeling, krijgt u via onze rekentool eenvoudig een indicatie van de kosten.

Verduurzamen op bedrijventerreinen

Als we tegen de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet aanlopen, is er sprake een knelpunt. In dat geval is een nieuwe of zwaardere aansluiting niet meer vanzelfsprekend, terwijl veel verduurzamingsplannen daar wel om vragen. Om dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij inzicht in verduurzamingsplannen van bedrijven nodig. Dat helpt ons om nog gerichter te investeren in het elektriciteitsnet. 

Meer weten over verduurzamen op bedrijventerreinen? Lees het in ons informatiepakket.

Investeren in het net

Waar de focus in het verleden vooral lag op het onderhouden van het net, ligt dat nu op het uitbreiden van net. Bij Stedin zijn we hier dagelijks mee bezig. Met prognoses brengen wij zo goed mogelijk in kaart hoe het energiesysteem de komende jaren verandert. Hoe meer inzicht wij hebben in de toekomstige elektriciteitsbehoefte op bedrijventerreinen, hoe beter wij daar rekening mee kunnen houden in onze investeringsplannen. Uw verduurzamingsplannen delen doet u via de VerduurzamingsScan.