Congestie voor afname

Alblasserwaard-Oost, Vijfheerenlanden en West Betuwe-Noordwest

In de gemeente Gorinchem, het oostelijk deel van Hardinxveld-Giessendam, het oostelijk deel van Molenlanden, Vijfheerenlanden en het noordwestelijk deel van West Betuwe komt de grens van het elektriciteitsnet in zicht voor afname van elektriciteit. Stedin deed daarom op 2 oktober 2023 een vooraankondiging voor congestie voor dit gebied bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en start een onderzoek naar congestiemanagement.

We zien een versnelde groei in het elektriciteitsverbruik in de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en delen van Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en West Betuwe door zowel grote als kleine bedrijven en huishoudens. Deze versnelde elektrificatie is onder andere ontstaan door de toegenomen gasprijzen. Zo elektrificeren grote bedrijven hun bedrijfsprocessen en steeds meer woningen krijgen een warmtepomp en/of een laadpaal.

De vooraankondiging van congestie betekent dat we grootverbruikklanten met een nieuwe aanvraag voor (extra) transportvermogen voor afname wel kunnen voorzien van een aansluiting, maar dat zij tot in ieder geval de uitkomst van het congestiemanagementonderzoek op een wachtlijst komen voor dit gevraagde (extra) transportvermogen.

Onderzoek naar
congestiemanagement

Wij onderzoeken de komende periode de mogelijkheid om afspraken met partijen te maken om tegen een vergoeding hun verbruik aan te passen. Dit noemen we congestiemanagement. Deze flexibiliteit is in eerste instantie nodig om de leveringszekerheid te borgen voor de komende jaren. Als er daarna meer flexibiliteit beschikbaar is, dan gebruiken we dit om klanten van de wachtlijst transportvermogen te bieden. Tijdens de onderzoeksperiode plaatsen we nieuwe aanvragen voor (extra) transportvermogen voor afname in dit gebied op een wachtlijst. Wij verwachten in maart 2024 de uitkomst van het onderzoek bekend te maken. Als er transportvermogen beschikbaar is, kennen wij dit toe op volgorde van de wachtlijst.

Flexibel regelvermogen gezocht

Naast netuitbreidingen zijn flexibele oplossingen een belangrijke en noodzakelijke schakel in de energietransitie. Wij roepen partijen in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor congestiemanagement om het net op piekmomenten te ontlasten. Dit kan bijvoorbeeld door het, op verzoek van Stedin, tijdelijk veel minder of geen elektriciteit te gebruiken. Dit vragen we op momenten dat er een hoge vraag naar elektriciteit is. Door de inzet van flexibel vermogen, kan er mogelijk extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar komen voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. Kunt u flexibiliteit bieden? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie en aanmelden flexibel vermogen

Gebied met congestie voor afname

Kaart met congestiegebied Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en West Betuwe

De congestie is in (delen van) Acquoy, Ameide, Arkel, Asperen, Dalem, Everdingen, Giessenburg, Gorinchem, Goudriaan, Groot-Ammers, Hagestein, Hardinxveld-Giessendam, Hei- en Boeicop, Heukelum, Hoef en Haag, Hoogblokland, Hoornaar, Kedichem, Langerak, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Noordeloos, Oosterwijk, Ossenwaard, Ottoland, Schelluinen, Schoonrewoerd, Spijk, Tienhoven aan de Lek, Vianen, Vuren, Waal en Zijderveld. 

Bekijk de postcodes van dit congestiegebied*

Tip: u opent met de sneltoetscombinatie Ctrl+F een zoekvenster waarin u uw postcode typt om deze te zoeken. Of gebruik de zoekfunctie (vaak het icoon van een vergrootglas) van uw pdf-lezer.
* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.  

Wat betekent de congestie voor u?

Bent u al klant met een grootverbruikaansluiting >3x80A?

Overschrijding gecontracteerd transportvermogen niet toegestaan

Als u nu elektriciteit afneemt van ons net, hebben wij afspraken met u gemaakt over de omvang hiervan. Deze vindt u in uw Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO). Het is essentieel dat u deze waarde, het gecontracteerde transportvermogen voor afname (GTV-E) niet overschrijdt. Omdat er geen extra transportcapaciteit beschikbaar is, kan overschrijding namelijk o.a. grote schade aan ons elektriciteitsnet veroorzaken. Dit kan impact hebben op andere klanten die op ons net zijn aangesloten. U kunt hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Vanwege de gevolgen voor het elektriciteitsnet handhaven wij strikt.
Let op: Uw GTV-E wordt bij een overschrijding daarvan niet aangepast.

Voor inzicht in uw afnamewaardes kunt u uw meetbedrijf consulteren. Een erkend installateur kan u adviseren welke maatregelen mogelijk zijn om uw gecontracteerd vermogen niet te overschrijden. 

Op wachtlijst voor groei binnen uw aansluitcapaciteit

Tot in ieder geval de uitkomst van het onderzoek naar congestiemanagement, plaatsen wij klantaanvragen voor groei binnen de aansluitcapaciteit op een wachtlijst.  
Wilt u groeien binnen uw aansluitcapaciteit voor afname? Neem dan contact op met klantenservice@stedin.net.

Op wachtlijst voor groei boven uw aansluitcapaciteit

Wilt u groeien boven uw technische aansluitcapaciteit, vraag dan een verzwaring aan via www.mijnaansluiting.nl. Tot in ieder geval de uitkomst van het onderzoek naar congestiemanagement, plaatsen wij deze klantaanvragen op een wachtlijst.

Heeft u vóór 2 oktober 2023 een aanvraag ingediend voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring?

Offerte ontvangen

Als u een offerte heeft ontvangen, is het belangrijk dat u deze binnen de geldigheidstermijn accepteert. Wij realiseren vervolgens de aansluiting, waarna u beschikt over het gevraagde vermogen. Deze vooraankondiging van congestie heeft voor u geen gevolgen.

Geen offerte ontvangen

Heeft u nog geen offerte ontvangen? Dan past uw aanvraag niet meer op ons net. U ontvangt van ons een aangepaste offerte. Na akkoord plaatsen wij u voor het gewenste vermogen op de wachtlijst, tot in ieder geval de uitkomst van het onderzoek naar congestiemanagement.

Verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet 

Om de krapte op het net op te lossen, zijn er veel investeringen nodig van zowel Stedin als van TenneT. Zo verzwaren wij de komende jaren de stations Arkel, Gorinchem, Leerdam en Vianen. Daarnaast bouwen wij vier nieuwe stations in Gorinchem, Leerdam, Vianen en Nieuwpoort. We leggen veel nieuwe kabels aan, in sommige gevallen met een tracé van 20 meter breedte of meer. Naar verwachting zijn de investeringen in de periode 2029-2031 gereed. Totaal biedt dit straks 250 MVA aan extra vermogen, vergelijkbaar met meer dan zes keer de afnamecapaciteit van de stad Gorinchem. De investeringen bedragen circa 240 miljoen euro.