Congestie voor teruglevering in
Waddinxveen

De afgelopen jaren zijn in hoog tempo grootschalige zonnedaken gerealiseerd en warmtekrachtkoppelingen ingezet in de gemeente Waddinxveen. Door deze snelle groei is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet voor terugleveren bereikt. Stedin heeft daarom op 6 juni 2023 een vooraankonding voor congestie gedaan voor dit gebied bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en start een onderzoek naar congestiemanagement.

Onderzoek naar
congestiemanagement

Wij onderzoeken de komende periode de mogelijkheid om afspraken met partijen te maken om tegen een vergoeding tijdelijk minder elektriciteit aan het net te leveren of juist meer elektriciteit af te nemen. Dit noemen we congestiemanagement. Hiermee kunnen we mogelijk (nieuwe) grootverbruikklanten met aansluitingen >3 x80 Ampere transportvermogen bieden voordat de netversterking gereed is. Tijdens dit onderzoek plaatsen we nieuwe aanvragen voor terugleververmogen in dit gebied op een wachtlijst. Wij verwachten over zes tot negen maanden de uitkomst van het onderzoek bekend te maken. Als er transportvermogen beschikbaar is, kennen wij dit toe op volgorde van de wachtlijst. Kunt u flexibiliteit bieden? Meldt u zich dan bij ons.

Flexibel regelvermogen gezocht

Wij roepen, gedurende het onderzoek naar congestiemanagement, partijen in het gebied op om tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor congestiemanagement. Dit kan bijvoorbeeld door het, op verzoek van Stedin, tijdelijk afschakelen van uw elektriciteitsproductie-installatie zoals een windpark, zonnepark of warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit vragen we op momenten dat er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt. Ook flexibel regelvermogen met inzet van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler is welkom. Ook gaan we graag in gesprek met klanten die tijdelijk meer of juist minder elektriciteit kunnen gebruiken. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit in het (lokale) energiesysteem en kunnen pieken worden voorkomen of verminderd. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. Als potentiële aanbieder kunt u uw interesse voor deelname kenbaar maken.

Meer informatie en aanmelden flexibel vermogen

Congestiegebied

Tijdens het onderzoek naar congestiemanagement is er geen nieuwe teruglevering mogelijk aan het elektriciteitsnet van Waddinxveen.

Overzichtskaart van congestiegebied Waddinxveen

Bekijk de postcodes van dit congestiegebied*

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Wat betekent de congestie voor u?

Bent u al klant met een grootverbruikaansluiting > 3x80?

Overschrijding van uw gecontracteerde transportvermogen niet toegestaan

Als u nu elektriciteit teruglevert aan ons net, hebben wij afspraken met u gemaakt over de omvang hiervan. Het is essentieel dat u deze waarde, het gecontracteerde transportvermogen terugleveren, niet overschrijdt. Omdat we nu geen extra transportcapaciteit kunnen bieden, kan overschrijding onder meer grote schade aan ons elektriciteitsnet veroorzaken. Dit kan impact hebben op andere klanten die op ons net zijn aangesloten. U kunt hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Vanwege de gevolgen voor het elektriciteitsnet, handhaven wij strikt. Voor inzicht in uw terugleverwaardes kunt u uw meetbedrijf consulteren. Een erkend installateur kan u adviseren welke maatregelen mogelijk zijn om uw GTV-T niet te overschrijden.

Op wachtlijst voor groei binnen uw aansluitcapaciteit

Tot in ieder geval de uitkomst van het onderzoek naar congestiemanagement, plaatsen wij klantaanvragen voor groei binnen de aansluitcapaciteit op een wachtlijst voor terugleveren van elektriciteit. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat u het gecontracteerd transportvermogen voor terugleveren niet overschrijdt. Voor meer transportvermogen binnen uw technische aansluitcapaciteit neemt u contact op met kdo@stedin.net.

Op wachtlijst voor groei boven uw aansluitcapaciteit

Wilt u groeien boven uw technische aansluitcapaciteit, vraag dan een verzwaring aan via www.mijnaansluiting.nl. Tot in ieder geval de uitkomst van het onderzoek naar congestiemanagement, plaatsen wij deze klantaanvragen op een wachtlijst voor terugleveren van elektriciteit.

Heeft u vóór 6 juni 2023 een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of verzwaring ingediend voor teruglevering?

Offerte ontvangen

Als u een offerte heeft ontvangen, is het belangrijk dat u deze binnen de geldigheidstermijn accepteert. Wij realiseren vervolgens de aansluiting, waarna u beschikt over het gevraagde vermogen. Deze vooraankondiging van congestie heeft voor u geen gevolgen.

Geen offerte ontvangen

Heeft u nog geen offerte ontvangen? Dan past uw aanvraag voor teruglevering niet meer op ons net. Wij realiseren de aansluiting na acceptatie van de offerte binnen de geldigheidstermijn. Hierna kunt u beschikken over het gevraagde vermogen voor afname. Voor het gewenste terugleververmogen plaatsen wij u op de wachtlijst, tot in ieder geval de uitkomst van het onderzoek naar congestiemanagement.

Verzwaring van het elektriciteitsnet

Om de structurele congestie op te heffen, is uitbreiding nodig. Wij versterken het elektriciteitsnet en bouwen extra verdeelstations. Hiermee realiseren wij circa 30MVA extra transportcapaciteit. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2025 gereed.

Geen gevolgen voor de regionale energiestrategie

In de regionale energiestrategie (RES) Midden-Holland staat de ambitie om in 2030 0,438TWh megawattpiek aan duurzaam opgewekte stroom te realiseren. Omdat de RES-doelstelling in 2030 gerealiseerd moet zijn en het capaciteitsprobleem in Waddinxveen in 2025 is opgelost, heeft dit geen gevolgen voor de RES-doelstelling. 

Veelgestelde vragen

Wat is congestie?
Congestie is vergelijkbaar met filevorming op een snelweg. Afgelopen jaren is in een aantal regio's in Nederland een snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit ontstaan. Enerzijds door de productie van elektriciteit en anderzijds door de toename in het verbruik. Om producenten van elektriciteit op het elektriciteitsnet aan te sluiten, moeten we het net uitbreiden of verzwaren. 
 
Heeft de congestie gevolgen voor kleinverbruikaansluitingen?

Het capaciteitsprobleem heeft vooralsnog geen gevolgen voor (kleinverbruik)consumenten.
Nieuwe aanvragen van (kleinverbruik)aansluitingen van ≤ 3x80 ampère met transportcapaciteit voor teruglevering kunnen gerealiseerd worden; het aansluiten en transport van teruglevering is mogelijk. Met de komst van steeds meer zonnepanelen wordt het wel steeds drukker op ons net, waardoor soms spanningsproblemen kunnen ontstaan en teruglevering niet altijd mogelijk is.

Wat is congestiemanagement?
Congestiemanagement is vergelijkbaar met spitsmijden. Want door congestiemanagement verdelen we op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan, de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Dit doet Stedin door aan grootverbruikers en grote producenten van elektriciteit te vragen om tijdelijk minder elektriciteit aan het net te leveren of juist meer elektriciteit af te nemen. De ruimte die daarmee op het net ontstaat, kan Stedin verdelen onder de klanten op de wachtlijst. Door met elkaar efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ruimte van het elektriciteitsnet kunnen meer klanten capaciteit krijgen, totdat de netversterking eind 2025 gereed is. Stedin roept bedrijven in het genoemde congestiegebied op om contact op te nemen als er bereidheid is om tegen vergoeding tijdelijk minder terug te leveren.
Kan ik meedoen aan congestiemanagement als dit mogelijk blijkt?
Laat het ons weten als u overcapaciteit heeft die u (via vraag- en aanbodsturing) ter beschikking wilt stellen.  
Waarom duurt het aanpassen van een station zo lang?
Het aanpassen van elektriciteitsnetten en verdeelstations neemt veel tijd in beslag. Dit vraagt immers om zorgvuldige voorbereiding en het doorlopen van verschillende vergunningsprocedures. We hebben daarbij als sector te maken met een groot tekort aan technici om al het werk uit te voeren en moeten dus ook keuzes maken. Daarnaast is er door de energietransitie een zeer grote belangstelling voor bijvoorbeeld transformatoren, waardoor we ook voorzien dat de levering van dit soort componenten langer gaan duren.