Congestie voor teruglevering 
Zuidplas omgeving 2e Tochtweg

De afgelopen jaren zijn in hoog tempo grootschalige zonnedaken gerealiseerd in de gemeente Zuidplas. Door deze snelle groei is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet voor terugleveren bereikt rond de 2e Tochtweg en omgeving in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht. Stedin kondigde daarom op 14 februari 2023 congestie aan voor dit gebied bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en start een onderzoek naar congestiemanagement. 

Flexibel regelvermogen
gezocht

Wij roepen partijen in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor congestiemanagement. Dit kan bijvoorbeeld door het, op verzoek van Stedin, tijdelijk afschakelen van uw elektriciteitsproductie-installatie zoals een windpark, zonnepark of warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit vragen we op momenten dat er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt. Ook flexibel regelvermogen met behulp van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler of door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit te gebruiken, is welkom. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit in het (lokale) energiesysteem en kunnen pieken worden voorkomen of verminderd. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. Als potentiële aanbieder kunt u uw interesse voor deelname kenbaar maken.

Meer informatie en aanmelden flexibel vermogen

Congestie voor teruglevering

De congestie betekent dat we grootverbruikklanten >3 x 80 Ampère t/m 1,75 MVA kunnen voorzien van een aansluiting.
Zij komen echter op een wachtlijst voor transportvermogen voor terugleveren van elektriciteit.

Kaart met congestiegebied in Zuidplas

Bekijk de postcodes van dit congestiegebied*

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden.
Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Wat betekent de congestie voor u?

Bent u al klant met een grootverbruikaansluiting > 3x80 t/m 1,75 MVA?

Groeien binnen uw aansluitcapaciteit niet mogelijk

Als bestaande klant met een aansluiting >3x80 Ampère t/m 1,75 MVA kunt u niet meer groeien binnen uw aansluitcapaciteit. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat u het gecontracteerd transportvermogen voor terugleveren niet overschrijdt. 

Aanpassing van het gecontracteerd transportvermogen

Het gecontracteerd transportvermogen voor terugleveren van elektriciteit wordt bij een overschrijding daarvan niet aangepast. Wilt u toch groeien in transportvermogen binnen uw technische aansluitcapaciteit, neem dan contact op met kdo@stedin.net. We plaatsen u voor het extra gevraagde transportvermogen voor terugleveren op de wachtlijst.

Wachtlijst extra transportvermogen voor terugleveren

Wilt u groeien boven uw technische aansluitcapaciteit, vraag dan een verzwaring aan via www.mijnaansluiting.nl. Voor het gevraagde extra transportvermogen voor terugleveren plaatsen wij u op een wachtlijst. Voorwaarde is dat uw aanvraag compleet is en u akkoord geeft op de offerte binnen de geldigheidstermijn. Zodra er transportvermogen beschikbaar is, kennen wij dit toe op volgorde van de wachtlijst.

Overschrijding van uw gecontracteerde transportvermogen

Het is belangrijk dat u uw gecontracteerde transportvermogen niet overschrijdt. Overschrijding kan namelijk grote schade aan ons elektriciteitsnet veroorzaken. Dit kan impact hebben op andere klanten, die op ons net zijn aangesloten. U kunt hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Vanwege de gevolgen voor het elektriciteitsnet handhaven wij strikt.  

Bent u nog geen klant en wilt u een aanvraag doen voor een aansluiting?

Voor een nieuwe grootverbruikaansluiting >3 x 80 Ampère t/m 1,75 MVA is de datum van aanvraag bepalend voor het toewijzen van transportvermogen. Voor nieuwe zon-op-dak-projecten waarvoor een aansluiting nodig is ≤ 3 x 80 Ampère óf >1,75 MVA, is wel teruglevercapaciteit beschikbaar.

Heeft u vóór 14 februari 2023 een aanvraag ingediend?

Heeft u vóór 14 februari 2023 een complete aanvraag ingediend voor een grootverbruikaansluiting >3 x 80 Ampère t/m 1,75 MVA met transportvermogen voor terugleveren? En heeft u hiervoor van ons een offerte ontvangen? Dan realiseren we uw aanvraag voor zowel capaciteit- als transportvermogen op terugleveren. Hiervoor is de voorwaarde dat u de offerte accepteert binnen de geldigheidstermijn. De aangekondigde congestie heeft dan voor uw aanvraag geen gevolgen.

Aanvragen die u indient vanaf 14 februari 2023

Als u vanaf 14 februari 2023 een aanvraag indient voor een nieuwe grootverbruikaansluiting >3 x 80 Ampère t/m 1,75 MVA dan kunnen we helaas geen transportvermogen voor terugleveren toekennen. Uw aansluiting wordt wel gerealiseerd, maar voor het gevraagde transportvermogen plaatsen wij u op een wachtlijst. Zodra er transportvermogen beschikbaar is, kennen wij dit toe op volgorde van de wachtlijst.

Verzwaring van
het elektriciteitsnet

Om de structurele congestie op te heffen, is uitbreiding nodig. Wij versterken het elektriciteitsnet met de bouw van een extra verdeelstation. Hiermee realiseren wij 19MVA extra transportcapaciteit. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2025 gereed. 

Onderzoek naar congestiemanagement

Wij onderzoeken de komende maanden de mogelijkheid om afspraken met partijen te maken om tegen een vergoeding tijdelijk minder elektriciteit aan het net te leveren of juist meer elektriciteit af te nemen. Dit noemen we congestiemanagement. Hiermee kunnen we mogelijk (nieuwe) grootverbruikklanten met aansluitingen >3x80 ampère t/m 1,75MVA transportvermogen bieden voordat de netversterking gereed is. Tijdens dit onderzoek plaatsen we nieuwe aanvragen voor terugleververmogen in dit gebied op een wachtlijst. Wij verwachten eind 2023 de uitkomst van het onderzoek bekend te maken. Als er transportvermogen beschikbaar is, kennen wij dit toe op volgorde van de wachtlijst. Kunt u flexibiliteit bieden? Meldt u zich dan bij ons.

Geen gevolgen voor regionale energiestrategie

In de regionale energiestrategie (RES) Midden-Holland staat de ambitie om in 2030 0,438TWh megawattpiek aan duurzaam opgewekte stroom te realiseren. Omdat het capaciteitsprobleem tot eind 2025 duurt in het gebied rond de 2e Tochtweg in gemeente Zuidplas, heeft dit geen gevolgen voor deze RES-doelstelling. 

Veelgestelde vragen

Wat is congestie?
Congestie is vergelijkbaar met filevorming op een snelweg. Afgelopen jaren is in een aantal regio's in Nederland een snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit ontstaan. Enerzijds door de productie van elektriciteit en anderzijds door de toename in het verbruik. Om producenten van elektriciteit op het elektriciteitsnet aan te sluiten, moeten we het net uitbreiden of verzwaren. 
 
Heeft de congestie gevolgen voor kleinverbruikaansluitingen?

Het capaciteitsprobleem heeft vooralsnog geen gevolgen voor (kleinverbruik)consumenten.
Nieuwe aanvragen van (kleinverbruik)aansluitingen van ≤ 3x80 ampère met transportcapaciteit voor teruglevering kunnen gerealiseerd worden; het aansluiten en transport van teruglevering is mogelijk. Met de komst van steeds meer zonnepanelen wordt het wel steeds drukker op ons net, waardoor soms spanningsproblemen kunnen ontstaan en teruglevering niet altijd mogelijk is.

Wat is congestiemanagement?
Congestiemanagement is vergelijkbaar met spitsmijden. Want door congestiemanagement verdelen we op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan, de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Dit doet Stedin door aan grootverbruikers en grote producenten van elektriciteit te vragen om tijdelijk minder elektriciteit aan het net te leveren of juist meer elektriciteit af te nemen. De ruimte die daarmee op het net ontstaat, kan Stedin verdelen onder de klanten op de wachtlijst. Door met elkaar efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ruimte van het elektriciteitsnet kunnen meer klanten capaciteit krijgen, totdat de netversterking eind 2025 gereed is. Stedin roept bedrijven in het genoemde congestiegebied op om contact op te nemen als er bereidheid is om tegen vergoeding tijdelijk minder terug te leveren.
Kan ik meedoen aan congestiemanagement als dit mogelijk blijkt?
Laat het ons weten als u overcapaciteit heeft die u (via vraag- en aanbodsturing) ter beschikking wilt stellen.  
Waarom duurt het aanpassen van een station zo lang?
Het aanpassen van elektriciteitsnetten en verdeelstations neemt veel tijd in beslag. Dit vraagt immers om zorgvuldige voorbereiding en het doorlopen van verschillende vergunningsprocedures. We hebben daarbij als sector te maken met een groot tekort aan technici om al het werk uit te voeren en moeten dus ook keuzes maken. Daarnaast is er door de energietransitie een zeer grote belangstelling voor bijvoorbeeld transformatoren, waardoor we ook voorzien dat de levering van dit soort componenten langer gaan duren.