U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Congestie voor teruglevering
regio Middelharnis

Op Goeree-Overflakkee neemt de duurzame opwek door grootschalige zon-op-dak-projecten een vlucht. Vooralsnog konden we met oplossingen, zoals uitbreiding van de capaciteit van het net en het loslaten van onze reservecapaciteit, de ontwikkelingen goed bijhouden. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in ons net en ook de komende jaren plaatsen we extra transformatoren. De lokale ringwegen, het middenspanningsnet, lopen in regio Middelharnis nu echter tegen de maximale capaciteit aan.

Flexibel vermogen gezocht regio Middelharnis

Op 13 september 2022 startte Stedin een heronderzoek congestiemanagement op Goeree-Overflakkee rond Middelharnis. We zijn op zoek naar partijen die hun elektriciteitsvermogen flexibel kunnen inzetten. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding. Hiermee maken we ruimte vrij op het elektriciteitsnet. Zo kunnen we mogelijk eerder meer klanten aansluiten. En hoeven zij niet te wachten op de structurele netuitbreiding.

Meer informatie en aanmelden flexibel vermogen

Kaart die transportschaarste weergeeft op Goeree-Overflakkee

 

Bekijk de postcodes van dit congestiegebied*

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Verzwaring
van het net 

Op Goeree-Overflakkee wordt heel veel duurzame energie opgewekt, maar in 90% van de tijd wordt meer geproduceerd dan verbruikt. De afgelopen 10 jaar is al ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in het net om al deze elektriciteit van het eiland af te transporteren: hoofdverdeelstations zijn uitgebreid en gemoderniseerd, er zijn nieuwe transformatoren, schakelinstallaties en transformatorhuisjes geïnstalleerd en er zijn elektriciteitskabels onder het Haringvliet doorgetrokken om een verbinding te maken met Rotterdam en de haven. Ook hebben we de reservecapaciteit ingezet. We gaan nu nog een keer extra transformatoren plaatsen in het station Middelharnis. Deze klus is naar verwachting begin 2024 gereed (deze planning is bijgesteld, eerder was dit eind 2023). Bekijk in de video onderaan deze pagina hoe het zit met het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee.

Flexoplossingen

Een verzwaring van het elektriciteitsnet kost tijd. Daarom kijken we in de tussentijd ook naar andere oplossingen om het huidige net beter te benutten. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met partijen rondom Middelharnis die mogelijk kunnen schuiven met hun aanbod van elektriciteit. Zo komt er meer ruimte op het deelnet rondom Middelharnis voor duurzame opwek.

Nieuwe spelregels congestiemanagement

Begin 2021 was er geen congestiemanagement rondom Middelharnis mogelijk op basis van de destijds geldende spelregels. Aangeslotenen met niet-regelbaar vermogen, waaronder elektriciteitsproductie op basis van zon- en windenergie, waren in de destijds geldende regelgeving namelijk vrijgesteld van deelname aan congestiemanagement.

Op 25 mei 2022 publiceerde toezichthouder ACM echter nieuwe spelregels voor het verdelen van ruimte op het elektriciteitsnet bij drukte (congestiemanagement). Deze nieuwe spelregels vergroten de mogelijkheden voor netbeheerders om congestiemanagement toe te passen in een congestiegebied in de periode totdat de netverzwaring gerealiseerd is. Daarom doen we nu een heronderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement rondom Middelharnis. Dit moet uitwijzen of klanten op de wachtlijst toch eerder transportcapaciteit kunnen krijgen.

Welke gevolgen heeft de congestie?

Nieuwe duurzame zon-op-dak-projecten in regio Middelharnis kunnen hun opgewekte energie nu niet terugleveren aan het elektriciteitsnet van Stedin. Wanneer dit wel weer kan, hangt af van de snelheid waarmee we de netverzwaring kunnen realiseren en de mogelijkheden die de nieuwe spelregels voor congestiemanagement ons bieden. Als voor oplevering van de netverzwaring blijkt dat er met de nieuwe spelregels toch congestiemanagement mogelijk is, dan worden klanten op de wachtlijst hierover geïnformeerd.

De congestie heeft gevolgen:

  • Aanvragen die vanaf 13 april 2021 zijn gedaan voor transportcapaciteit voor opwek op een (nieuwe of zwaardere) grootverbruikaansluiting > 3 x 80 A t/m 10 MVA plaatsen wij op onze wachtlijst. Zodra de netcapaciteit is vergroot, sluiten we deze klanten op volgorde van de wachtlijst aan. Als u uw aanvraag heeft gedaan, informeren wij u over onze wachtlijstprocedure.
  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie, geven we pas weer af als er netcapaciteit beschikbaar is. NB een positieve transportindicatie is een momentopname en geeft nooit garantie op de gevraagde teruglevercapaciteit.
  • Klanten met een positieve transportindicatie én een beschikking van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) adviseren wij contact op te nemen met RVO om de mogelijkheden rondom de verstrekte beschikking te bespreken.

De congestie heeft geen gevolgen:

  • Het capaciteitsprobleem heeft geen gevolgen voor (kleinverbruik) consumenten. Zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen.
  • Voor grote windparken is er geen belemmering. Zij worden rechtstreeks aangesloten op het hoogspanningsnet.

Regionale energiestrategie niet in gevaar

In de regionale energiestrategie (RES) van Goeree-Overflakkee is de afspraak dat er in 2030 plek is voor 407 megawatt aan wind- en zonne-energie op het eiland. Ook deze plannen komen niet in gevaar nu het deelnet rondom Middelharnis tijdelijk vol is.

0:02 / 1:00

Gerelateerde onderwerpen

Vrachtwagen bij containerterminal

Transportschaarste voor afname op Goeree-Overflakkee

De capaciteitsgrenzen zijn in zicht van het landelijke hoogspanningsnet van TenneT in het Rotterdamse Havengebied en op Goeree-Overflakkee. De transportschaarste betekent dat we grootverbruikklanten >3x80 ampère kunnen voorzien van een aansluiting maar dat zij op een wachtlijst komen voor vermogen voor de afname van elektriciteit.

Lees meer over de transportschaarste