U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Congestie in
Middelharnis

Op Goeree-Overflakkee neemt de duurzame opwek door grootschalige zon-op-dak-projecten een vlucht. Vooralsnog konden we met oplossingen, zoals uitbreiding van de capaciteit van het net en het loslaten van onze reservecapaciteit, de ontwikkelingen goed bijhouden. De afgelopen 10 jaar hebben we ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in ons net en ook de komende jaren plaatsen we extra transformatoren. De lokale ringwegen, het middenspanningsnet, lopen in regio Middelharnis nu echter tegen de maximale capaciteit aan.

Geen mogelijkheid voor
congestiemanagement 

Een onafhankelijk bureau zocht uit of het mogelijk is tot de netverzwaring gereed is de groeipijn te verlichten. Onderzocht is of het mogelijk is om met partijen afspraken te maken over het schuiven van vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd.  Doel was om zo het net op drukke momenten te ontlasten. Dit blijkt uit onderzoek helaas geen oplossing.

Er zijn onvoldoende gekwalificeerde marktpartijen in het congestiegebied aanwezig voor de uitvoering van congestiemanagement. Aangeslotenen met niet-regelbaar vermogen, waaronder elektriciteitsproductie op basis van zon- en windenergie, zijn namelijk vrijgesteld van deelname aan congestiemanagement. Parallel zijn we wel in gesprek met partijen die mogelijk kunnen bijdragen aan meer ruimte op het deelnet rondom Middelharnis in de toekomst. 

Wat betekent dit voor u?

Nieuw duurzame zon-op-dak-projecten in regio Middelharnis kunnen hun opgewekte energie pas na het bijplaatsen van extra transformatoren (naar verwachting eind 2023 gereed) kwijt op het elektriciteitsnet van Stedin.

De congestie heeft gevolgen:

  • Aanvragen die vanaf 13 april 2021 zijn gedaan voor transportcapaciteit voor opwek op een (nieuwe of zwaardere) grootverbruikaansluiting > 3 x 80 A t/m 10 MVA plaatsen wij op onze wachtlijst. Zodra de netcapaciteit is vergroot, sluiten we deze klanten op volgorde van de wachtlijst aan. Als u uw aanvraag heeft gedaan, informeren wij u over onze wachtlijstprocedure.
  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie, geven we pas weer af als er netcapaciteit beschikbaar is. NB een positieve transportindicatie is een momentopname en geeft nooit garantie op de gevraagde teruglevercapaciteit.
  • Klanten met een positieve transportindicatie én een beschikking van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) adviseren wij contact op te nemen met RVO om de mogelijkheden rondom de verstrekte beschikking te bespreken.

De congestie heeft geen gevolgen:

  • Het capaciteitsprobleem heeft geen gevolgen voor consumenten. Zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen. 
  • Voor grote windparken is er geen belemmering. Zij worden rechtstreeks aangesloten op het hoogspanningsnet.
  • Aanvragen die vóór 13 april zijn gedaan voor een grootverbruikaansluiting > 3 x 80 A t/m 10 MVA met transportcapaciteit voor teruglevering realiseren we, mits de offerte is geaccepteerd binnen de geldigheidstermijn. De aangekondigde congestie heeft dan geen gevolgen.
 

Verzwaring van het net

Op Goeree-Overflakkee wordt heel veel duurzame energie opgewekt, maar in 90% van de tijd wordt meer geproduceerd dan verbruikt. De afgelopen 10 jaar is al ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in het net om al deze elektriciteit van het eiland af te transporteren: Hoofdverdeelstations zijn uitgebreid en gemoderniseerd, er zijn nieuwe transformatoren, schakelinstallaties en transformatorhuisjes geïnstalleerd en er zijn elektriciteitskabels onder het Haringvliet doorgetrokken om een verbinding te maken met Rotterdam en de haven. Ook hebben we de reservecapaciteit ingezet. We gaan nu nog een keer extra transformatoren plaatsen in het station Middelharnis. Deze klus is naar verwachting eind 2023 gereed. Bekijk in de video hieronder hoe het zit met het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee.

Regionale Energiestrategie niet in gevaar

In de regionale energiestrategie (RES) van Goeree-Overflakkee is de afspraak dat er in 2030 plek is voor 407 megawatt aan wind- en zonne-energie op het eiland. Ook deze plannen komen niet in gevaar als straks een deel van het middenspanningsnet tijdelijk vol is.

0:02 / 1:00