Cable pooling
Samen op één aansluiting

Cable pooling is het delen van een grote aansluiting (>2 MVA) op ons net tussen verschillende klanten in dezelfde regio. Zij dienen hiervoor gezamenlijk een aanvraag in. Bijvoorbeeld voor het op één aansluiting terugleveren van duurzame opwek uit zon én wind. Daarmee wordt de aansluiting beter benut. En kunnen wij extra klanten aansluiten zonder het net te moeten verzwaren. Dit bespaart kosten en doorlooptijden. In congestiegebieden is cable pooling mogelijk op een bestaande aansluiting zolang dit het gecontracteerde transportvermogen niet verhoogt én afhankelijk van het specifieke gebied.

Hoe werkt cable pooling

Bij cable pooling combineren klanten meerdere installaties op één aansluiting. Dit is onder voorwaarden toegestaan en passen we nu nog enkel toe bij duurzame opwek. Cable poolen kan met verschillende type opwekinstallaties, maar de combinatie van een windpark en een zonneweide is het meest effectief. Dit is mogelijk omdat als het hard waait de zon meestal niet schijnt en omgekeerd. Alleen als er tegelijk veel zon en wind is, is het nodig om de stroomopwek te beperken tot de maximaal toegestane aansluit- en transportcapaciteit van de aansluiting. Dit komt voor in slechts 5% van de tijd. Daarom kan één aansluiting genoeg zijn op plekken waar zonneweides en windparken dichtbij elkaar staan.

Waarom is cable pooling interessant

Door cable pooling kan de ruimte op een aansluiting beter worden benut. Het delen van één grote aansluiting bespaart klanten kosten voor een extra aansluiting. Ook is de doorlooptijd van het project korter, doordat er geen extra aansluiting hoeft te worden aangelegd. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Voorwaarden voor cable pooling
  • De aanvraag betreft een gezamenlijke aansluiting voor windparken en/of zonneweides.
  • De gevraagde aansluitcapaciteit is groter of gelijk aan 2MVA.
  • Er is voldaan aan de voorwaarden voor een extra meetpunt.

Nieuwe wetgeving cable pooling

Op dit moment is cable pooling toegestaan voor het combineren van duurzame opwek (wind en zon). Er is nieuwe wetgeving in de maak die cable pooling ook mogelijk maakt voor opslag (grote batterijen), conversie zoals electrolysers en verbruik. Tot deze wetgeving is aangenomen doen we met pilots alvast ervaring op met deze nieuwe vorm van cable pooling. Bekijk in de video hieronder de pilot in de Koegorspolder. 

 

Wilt u meer weten? Of heeft u interesse om ook deel te nemen aan een pilot? Neem dan contact op met
 uw accountmanager bij Stedin.

Cable pooling in congestiegebied

In een congestiegebied is er geen ruimte om nieuwe transportcapaciteit toe te kennen. Daarom kan cable pooling alleen bij een bestaande aansluiting mits die het gecontracteerde transportvermogen niet verhoogt. Door slim een aansluiting te delen met meerdere installaties, kan
- binnen de bestaande afspraken - toch extra vermogen worden aangesloten. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het specifieke gebied. Heeft u vragen over de mogelijkheden van cable pooling in uw gebied? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Cable pooling regelen
in zes stappen

  1. Maak als deelnemende partijen voor het delen van de aansluiting onderlinge afspraken. Hiervoor zijn verschillende modelcontracten beschikbaar bij derden, bijvoorbeeld bij uw branchevereniging.
  2. Neem als deelnemende partij met een bestaande aansluiting contact op met Stedin via uw accountmanager. Moet de aansluiting nog gerealiseerd worden? Dien dan een aanvraag in via mijnaansluiting.nl.

  3. Stedin toetst of aan alle voorwaarden van cable pooling en van een extra meetpunt is voldaan.

  4. Stedin geeft een nieuwe aansluit- en transportovereenkomst (ATO) af.
  5. Na handtekening van de klant wordt het extra meetpunt ingeschakeld.

  6. Het meetbedrijf zorgt tenslotte voor de verwerking en beschikbaarheid van de gemeten stromen aan Stedin.