Als exploitant van laadinfrastructuur (CPO) bent u een belangrijke speler in het vormgeven van een optimale laadinfrastructuur. Als u daarnaast ook de rol van Mobility Service Provider (MSP) vervult en laadabonnementen, laadpassen en/of apps aanbiedt, is uw rol in de keten nog groter: van afstemming met gemeentes, tot aanvragen van een laadpaal en contact met de EV-rijder. U heeft ons nodig en tegelijkertijd kunnen wij niet zonder u. Alleen samen kunnen we onze ambities waarmaken.

Samenwerken met Stedin

Samenwerken met Stedin

We bespreken graag persoonlijk met u wat uw situatie vraagt en betekent. We nodigen u daarom van harte uit contact op te nemen met uw accountmanager. Heeft u die (nog) niet? Stuur dan een email naar FM_mobiliteit@stedin.net. We nemen dan contact met u op!

Algemene informatie over het aanvragen van een aansluiting vindt u op onze site.

 
Auto aan laadpaal

Samenwerken met gemeenten

Met gemeenten komt u de voorwaarden overeen voor de exploitatie van laadinfrastructuur . Lokale overheden willen Smart Charging bevorderen. Zo is dit in gemeentelijk beleid steeds vaker een randvoorwaarde voor het verkrijgen van vergunningen voor exploitatie. Maak hierover tijdig afspraken met de gemeenten in uw werkgebied. 

En kent u onze inzichten over smart charging al? We delen ze graag met u!

 
Snelweg met vrachtwagens

Samenwerken met NAL

De NAL(Nationale Agenda Laadinfrastructuur) onderzoekt waar, wanneer en met welke capaciteit (publieke) laadinfrastructuur het beste kan worden aangelegd. Zo faciliteert de NAL lokale overheden in het gericht uitzetten van aanbestedingen om op die plaatsen vergunningen aan een CPO te kunnen verlenen.

GERELATEERDE ONDERWERPEN

Tesla laadpalen

Smart Charging Guide

Smart Charging is een veelomvattend begrip. De Smart Charging guide geeft duidelijkheid.


Smart Charging Guide
Verkeersbord elektrische voertuigen

Smart Charging position paper

In Stedin’s position paper delen we interessante inzichten over Smart Charging.

Smart Charging Position paper