U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

een wijk
aardgasvrij maken


Er is geen standaard aanpak om een wijk op een duurzame manier te voorzien van warmte en stroom. Want iedere wijk is anders. Samen vinden we een passende route.

Op weg naar nieuwe
warmte in de wijk

Binnen 30 jaar verwarmen we panden op een duurzame manier. Deze klus klaren we samen. Bent u al aan de slag met het verduurzamen van een wijk in uw gemeente? Stedin kan u helpen een keuze te maken welke wijk verduurzaamd moet worden. Daarnaast speelt Stedin ook een belangrijke rol in het verwezenlijken van uw plannen. Lees in het interview met onze expert over wat Stedin voor jullie gemeente doet.

Interview lezen

IN 5 STAPPEN
OVER OP NIEUWE WARMTE IN DE WIJK

 1. De gemeente kiest welke wijk aardgasvrij gemaakt wordt. Dat klinkt logisch maar kiezen is best ingewikkeld. Want de keuze voor een wijk hangt af van vele factoren. Welke wijk is op korte termijn kansrijk om te starten met de warmtetransitie? In hoeverre zijn bewoners gemotiveerd om te verduurzamen? Zijn er samenwerkingsverbanden in de wijk met initiatieven om duurzamer te wonen? Denk ook aan woningcorporaties die hun panden willen verduurzamen. Terwijl in dezelfde wijk plannen zijn voor onderhoud aan het riool, de elektriciteit- en gasinfrastructuur. Stedin helpt bij het maken van een keuze, door te vertellen of en wanneer we onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in een wijk.

 2. Wat is de slimste keuze; een warmtenet, warmtepompen of een duurzaam gas via het huidige gasnet? Om tot deze keuze te komen, start de gemeente met het opzetten van een projectteam. Dit team wordt gecoördineerd vanuit de gemeente en analyseert de kenmerken van de gekozen wijk. Soms met de hulp van een adviesbureau. Want kenmerken als energieverbruik, isolatiewaarden, de aanwezigheid van een warmtenet in de omgeving, de leeftijd van ons gasnet en bewonersvoorkeuren zijn bepalend. Dit levert verschillende scenario’s op voor de route naar een wijk met duurzaam verwarmde huizen.

 3. Dit is een belangrijke mijlpaal. De weg er naartoe is soms tijdrovend en complex. Factoren zoals wie beslist, het betrekken van bewoners, de kostenverdeling en het verschil tussen huur- en koopwoningen zijn oorzaken daarvan. Met ons Openingsbod Warmtetransitie helpen we om deze keuze sneller te maken. Het Openingsbod Warmtetransitie is een advies over de beste keuze voor een alternatief, duurzaam energiesysteem per buurt. Met de beste keuze bedoelen we het systeem met de laagste kosten voor alle betrokkenen gezamenlijk. Vooralsnog gaat het vaak om de keuze tussen een warmtenet of warmtepompen.

  In de toekomst is de kans groot dan ons gasnet een tweede leven krijgt met het transport van duurzame gassen zoals waterstof.

 4. Nu gaat het om de details. Plannen worden nader uitgewerkt tot detailontwerp, bewoners worden nauw betrokken en er vindt afstemming plaats over uitvoering van werkzaamheden. Een ander warmtevoorziening brengt bijna altijd veranderingen aan de energie-infrastructuur met zich mee. Wij berekenen welke aanpassingen we moeten doen zoals het vervangen van of het aanleggen van extra elektriciteitskabels. Misschien moeten we een distributiestation plaatsen of een bestaand station uitbreiden. Ook onderzoeken we hoeveel ruimte en tijd dit kost. Soms is het noodzakelijk om het net dat buiten de wijk ligt, ook aan te passen.

 5. Zijn alle werkzaamheden voorbereid? Dan starten we met het verduurzamen van de wijk. Woningen worden aangepast, net als de infrastructuur. Voor Stedin betekent dit vaak het loskoppelen van woningen van het gasnet, het verwijderen van gasleidingen, het plaatsen van extra distributiestations en het leggen van extra elektriciteitskabels die de toegenomen vraag naar en teruglevering van stroom aan kunnen.

Slim gasaansluitingen
verwijderen

Kiest u in een wijk voor warmtepompen of een warmtenet als duurzaam alternatief voor gas? Dan heeft de gasleiding geen functie meer. Loze gasleidingen verwijderen we voor de veiligheid van de bewoners. Als het kan, combineren we het graafwerk en het verwijderen van de leidingen voor meerdere woningen. Dat beperkt de overlast. En brengt voor u een kostenvoordeel met zich mee. Vanaf drie aansluitingen in drie aaneengesloten woningen, geldt een gereduceerd tarief per aansluiting.

Tarieven verwijderen gasaansluiting


EEN WIJK VOORZIEN VAN NIEUWE WARMTE START BIJ STEDIN

Iedere te verduurzamen wijk heeft haar eigen dynamiek, uitdaging, aanpak en uitwerking. Betrek ons daarom zo snel mogelijk. Wij willen uw plannen namelijk niet vertragen of zelfs blokkeren. Om een wijk te verduurzamen, moeten we aanpassingen doen aan onze netten. Als u kiest voor een warmtenet of warmtepompen moeten wij bijvoorbeeld het gasnet verwijderen en het elektriciteitsnet verzwaren. Die verzwaring is het gevolg van het aanleggen van een warmtenet, installeren van warmtepompen of plaatsen van zonnepanelen. Het aanpassen van onze netten kosten tijd. Tijd die we nodig hebben om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen en kabels aan te leggen. Het kost ook ruimte, want we moeten extra distributiestations plaatsen. Houdt u er daarom alstublieft rekening mee dat:

 • U ons minimaal informeert over de volgende punten: De keuze van de te verduurzamen wijk, de definitieve keuze voor een alternatieve warmtevoorziening en een concreet aanbod aan bewoners
 • Aanpassingen aan het net op wijkniveau een minimale doorlooptijd 6 maanden heeft. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kan dit oplopen tot meerdere jaren.
 • Het verduurzamen van een wijk kan leiden tot een toename van het aantal distributiestations die ieder tenminste 35 m² in beslag nemen.
 • Er verschillende partijen betrokken zijn, met verschillende deadlines. Een gemeente moet bijvoorbeeld haar riolering vervangen en een woningcorporatie haar cv-ketels vervangen.

Download alle netaanpassingen

 

VERVANGEN, VERWIJDEREN OF VERZWAREN VAN HET NET?

Als netbeheerder vinden we het onze taak om de energietransitie mogelijk te maken. En dus te verduurzamen waar mogelijk. Maar het is ook aan ons om te zorgen voor veilige, betrouwbare elektriciteits- en gasnetten. Het onderhoud dat daarvoor nodig is, botst soms met bestaande verduurzamingsplannen. Is het bijvoorbeeld verstandig om in een wijk een gasnet dat richting einde levensduur gaat te vervangen, als het plan is om diezelfde wijk in de nabije toekomst op een warmtenet aan te sluiten? Is het dan niet beter om alvast het elektriciteitsnet te verzwaren? In zo een geval kiezen wij altijd voor veiligheid. Dat heeft soms overlast en aanvullende kosten tot gevolg.  

SAMEN WERKEN IN DE ONDERGROND

Voor bewoners doen we ons best om de overlast van werkzaamheden zo klein mogelijk te maken. Daar waar kan, bundelen we onze krachten met andere partijen die net als wij in de ondergrond werken. Deze samenwerking tussen het waterbedrijf in uw regio, uw gemeente en Stedin leggen we vast in een convenant met bindende afspraken. Zo maken we samen een planning haalbaar. Uw accountmanager kan u meer vertellen over de mogelijkheden van zo een convenant.
Contact

Wilt u met ons in gesprek? Neem contact op met uw contactpersoon binnen Stedin.

Contactpersoon zoeken