U wilt uw woningbezit verduurzamen. Dit kan stapsgewijs of in één keer.  Maar ook 'aardgasvrij-ready' maken kan een slimme keuze zijn. Zo zijn uw woningen gereed om op een later moment aangesloten te worden op een alternatieve energie infrastructuur.  Wanneer is welke keuze slim, wat zijn de mogelijkheden van het energienet en wat is de impact van keuzes? Wij helpen u graag in de warmtetransitie met onze kennis en tools.

Stedin-medewerker bij planbord

Kansen inzichtelijk maken

Wij helpen woningcorporaties en VvE's bij het maken van slimme keuzes in de warmtetransite. We leveren data en informatie die u handelingsperspectief bieden.

Stedin-medewerker met laptop onder de arm

Impact bepalen en inwoners informeren

We rekenen uw plannen voor een warmtenet of warmtepompen door zodat duidelijk wordt wat dit betekent voor het  energienet. En als u bewoners informeert over de impact van de werkzaamheden, helpen wij u hierbij.

Transitiepaden aardgasvrij

Er zijn verschillende routes voor het aardgasvrij maken van woningvoorraad. Elk vraagt een andere aanpak met ook een ander effect op het energienet.

Transitiepaden

Waterstof in gebouwde omgeving

Waterstof is een hot topic, maar hoe zeker is de inzet van waterstof in de gebouwde omgeving?

Discussiepaper waterstof

Inzet van duurzame gassen

Welke rol heeft het gasnet in de toekomst als er geen aardgas meer wordt gebruikt?

Discussiepaper duurzame gassen

Obstakels in de warmtetransitie

Wat zijn obstakels én oplossingen voor een robuuste en betaalbare warmtetransitie in de gebouwde omgeving? We delen onze visie hierop.

Discussiepaper warmtetransitie