U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Als het gaat om het verwarmen van woningen en gebouwen in de toekomst is nog veel onzeker. Gaan we duurzaam gas gebruiken voor verwarming of toch de elektrische warmtepomp? Welke warmtebronnen zijn of komen er in een regio? Welke technologieën en brandstoffen zijn beschikbaar en hoe duur worden die? Wat de beste oplossing is voor een buurt hangt af van het antwoord op die vragen. Het Openingsbod Warmtetransitie zoekt buurten met een grote kans om op korte termijn over te gaan op duurzame verwarming en waar we zo zeker mogelijk zijn van de technologie.

Robuustheid

In het Openingsbod Warmtetransitie zoeken we naar robuuste buurten. Dit zijn buurten waar de aanbevolen technologie voor verwarmen onder zoveel mogelijk verschillende omstandigheden hetzelfde is. Daardoor zijn die kansrijk om op korte termijn te starten. Voor alle buurten in het Openingsbod geven we aan hoe robuust de warmteoplossing is voor die buurt. Een hele robuuste warmteoplossing in een wijk betekent dat de gemeente daar zou kunnen starten met de warmtetransitie. Wanneer buurten minder robuust zijn, biedt het Openingsbod ook handelingsperspectief, zodat de gemeente toch al aan de slag kan. 

Het Openingsbod Warmtetransitie onderscheidt zich door de uitgebreide aanpak om de robuustheid van de warmtetechnologie te bepalen: er is gerekend met drie verschillende modellen en er is gekeken naar drie verschillende toekomstbeelden.

 

Drie
modellen

Er is een groot aanbod aan energietransitie-modellen. Ieder van die modellen heeft zijn eigen expertise en zwakke plekken. Om de onzekerheid die hierdoor ontstaat te verminderen zet het Openingsbod Warmtetransitie meerdere modellen in, namelijk de 3 meest gebruikte energietransitie-modellen voor de gebouwde omgeving:

 • Het Vesta-MAIS model van PBL (toegepast door Ecorys)
 • CEGOIA van CE Delft
 • De Energietransitiemodel-warmtemodule van Quintel Intelligence

Drie
toekomstbeelden

We weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Om onzekerheid die daardoor ontstaat te verminderen, rekent het Openingsbod Warmtetransitie met drie verschillende energietoekomsten:

 • Ruim warmte en ruim gas
  In deze toekomst is duurzaam gas (groen gas of waterstof) ruim beschikbaar voor gebouwen en woningen. Voor warmtenetten zijn aquathermie, aard- en restwarmte ruim beschikbaar.
 • Ruim warmte en beperkt gas
  In deze toekomst is duurzaam gas (enkel groen gas) beperkt beschikbaar voor gebouwen en woningen. Voor warmtenetten zijn aquathermie, aard- en restwarmte ruim beschikbaar.
 • Beperkt warmte en beperkt gas
  In deze toekomst is duurzaam gas (enkel groen gas) beperkt beschikbaar voor gebouwen en woningen. Voor warmtenetten zijn aquathermie, aard- en restwarmte beperkt beschikbaar.

Zichtjaar

Het Openingsbod Warmtetransitie zoekt buurten die nu over kunnen naar een warmtetechniek die voor de lange termijn geschikt is. Voor het bepalen van de robuustheid kijken we zowel naar de beste warmtetechniek van 2030 als van 2050. Komen die overeen? Dan is de uitkomst robuuster. 

Uitgangspunten

In het Openingsbod zijn alle uitgangspunten voor de drie modellen op elkaar afgestemd. Alle modellen rekenen eenzelfde set van buurten door met dezelfde gegevens over de huidige situatie en de technische mogelijkheden. Onzekerheden over bepaalde uitgangspunten vangt het Openingsbod Warmtetransitie af met verschillende energietoekomsten en een gevoeligheidsanalyse. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gehanteerde energieprijzen in de doorrekeningen. De uitkomsten van de doorrekening van verschillende energietoekomsten is meegenomen in de robuustheidsscore die modellen aan een uitkomst meegeven.