U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

impact bepalen en
bewoners informeren

Als een plan voor een warmtenet of all-electric tot uitvoering komt, moet het energienet geschikt zijn, zodat energie vanzelfsprekend beschikbaar is. Maak gebruik van onze incheckmomenten; wij voeren dan analyses voor u uit. Met de resultaten kunt u uw plannen concretiseren. Ook bieden we communicatiemiddelen en informatie, waarmee u bewoners kunt informeren.

doorrekening oplossingsrichting 

Heeft u de oplossingsrichting voor uw woningbezit in beeld? Onze QuickScan laat op hoofdlijnen zien wat uw plan betekent voor de elektriciteitsinfrastructuur en mogelijke doorlooptijden. Dit geeft de benodigde input voor uw specifieke situatie. 

doorrekening plan 

Is het principebesluit voor een warmteoplossing genomen en bereidt u zich voor op de investeringsbeslissing? Wij bepalen dan de impact op ons elektriciteitsnet met een nettoets. U kunt een Nettoets aanvragen via uw accountmanager.

communiceren met bewoners

Als een project concreet wordt, informeert u uw bewoners over wat het voor hen betekent. Onze brochure over de veranderingen aan het energienet specifiek maken voor uw bewoners? Uw accountmanager helpt u graag hiermee.