U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

kansen inzichtelijk 
maken

Slimme keuzes maken en ruimte laten als de oplossing nog niet zeker is. Starten met no regret maatregelen, zoals isoleren of een hybride warmtepomp inzetten als de aanleg van het warmtenet nog verder weg is. We helpen u graag met het in kaart brengen van kansrijke oplossingen en informatie over het energienet die u helpt de juiste beslissingen te nemen.

kansen om woningen te verduurzamen

Onze gebiedsanalysetool kijkt binnen gemeentegrenzen naar gebouwenclusters en geeft aan wat de beste warmteoplossingen hiervoor zijn.

open data helpen u bij uw plannen

Onze gegevens over het standaard jaarverbruik in ons verzorgingsgebied, planningen voor de plaatsing van slimme meters én liggingsdata van zowel gasleidingen als elektriciteitskabels geven inzichten die u nodig heeft.

Energieverbruiks- gegevens

Naast Open Data kunnen wij u ook voorzien van specifieke verbruiksgegevens over uw gebouwen. Deze informatie is beschikbaar voor clusters van minimaal 10 gebouwen.

Kansen voor kookgas

Grote aantallen woningen hebben een gasaansluiting alleen om te koken. Verwarming gebeurt dan meestal via een warmtenet.  Als deze woningen overgaan op elektrisch koken kan direct veel CO2-uitstoot bespaard worden. Ook hoeft het gasnet dan niet meer onderhouden en/of vervangen te worden, waardoor de kosten voor de gasaansluiting vervallen. 

Grijp deze kans! Ter inspiratie twee mogelijkheden om bewoners hiervoor te enthousiasmeren, beiden financieel netto voordelig voor de huurder:

  • Bij Koken as a service (KAAS-model) betaalt de bewoner leasekosten aan een kookbedrijf (zelfde bedrag als voorheen de kosten voor de gasaansluiting). Hiervoor wordt een nieuw inductiefornuis geplaatst en onderhouden. 
  • De woningeigenaar installeert voor eigen kosten de inductiekookplaat. De bewoner betaalt dit via een verhoging van de servicekosten of de huur.