Impactbepaling &
bewonerscommunicatie


Stedin-medewerker in gesprek met klant

Als een plan voor een warmtenet of all-electric tot uitvoering komt, moet het energienet geschikt zijn, zodat energie vanzelfsprekend beschikbaar is. Maak gebruik van onze incheckmomenten; wij voeren dan analyses voor u uit. Met de resultaten kunt u uw plannen concretiseren. Ook bieden we communicatiemiddelen en informatie, waarmee u bewoners kunt informeren.

Doorrekening oplossingsrichting

Heeft u de oplossingsrichting voor een deel van een buurt of wijk in beeld? De QuickScan laat op hoofdlijnen zien wat uw plan betekent voor de elektriciteitsinfrastructuur en mogelijke doorlooptijden. Dit geeft de benodigde input voor het verder uitwerken van uw plannen.

Doorrekening concreet planĀ 

Als het principebesluit voor een warmteoplossing is genomen en u zich voorbereidt op de investeringsbeslissing bepalen wij de impact op ons net met een Nettoets. Uw accountmanager is uw aanspreekpunt hiervoor.

Communicatie met inwoners

Als een project concreet wordt, laat u uw inwoners weten wat het voor hen betekent. Onze brochure over de veranderingen aan het energienet, maken we graag specifiek voor uw buurt of wijk. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met uw gebiedsregisseur of accountmanager.

Beschilderd transformatorhuisje in woonwijk

Ruimte in de bovengrond

Uitbreiding van het elektriciteitsnet vraagt om extra middenspanningsstations. In onze brochure leest u wat u hierover moet weten.

Brochure extra middenspanningsstations
Waterstofleiding

Waterstof in gebouwde omgeving

Waterstof is een hot topic, maar hoe zeker is de inzet van waterstof in de gebouwde omgeving?

Discussiepaper waterstof