Eigen energie opwekken vraagt om een geschikt energienet, zodat alle opgewekte energie ook teruggeleverd kan worden. Het elektriciteitsnet moet dan vaak verzwaard worden. En soms zijn ook nieuwe stations nodig. Wilt u een complex verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen? Heeft u plannen voor grootschalige opwek via een coöperatie? Neem altijd in de planfase contact op met Stedin om de mogelijkheden te bespreken. Zodat we tijdig kunnen aansluiten. En met u meedenken over de meest geschikte locatie om congestie op het net te voorkomen.

Wat doet
Stedin voor u?

 • Informatie over de verschillende aansluiting(en)
 • Informatie over (het aanvragen van) subsidiemogelijkheden
 • Aanleg van uw nieuwe elektriciteitsaansluiting
 • De capaciteit van uw aansluiting wijzigen of een extra meetpunt plaatsen
 • Nettoets uitvoeren bij aanvraag grote productie installaties
 • EAN-code voor aansluitingen > 1MW verstrekken voor aanmelding bij CertiQ
 • Aard, omvang en eigendom vaststellen, nodig voor subsidie
 • Gemeten productie doorgeven aan CertiQ

Terugleveren niet altijd gelijk mogelijk

In sommige gebieden is beperkte of geen capaciteit beschikbaar. We noemen dit congestie. Terugleveren is dan niet altijd (gelijk) mogelijk. Controleer of dit ook voor uw regio geldt voordat u plannen maakt om zelf energie op te wekken. In welke gebieden sprake is van congestie vindt u op onze website.

Energie opwekken en terugleveren
in acht stappen

 1. Als u plannen heeft voor het terugleveren van energie, zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Check voordat u uw aanvraag indient of er netcapaciteit beschikbaar is. In sommige gebieden is beperkte of geen capaciteit beschikbaar. We noemen dit congestie. Terugleveren is dan niet altijd (gelijk) mogelijk. In welke gebieden sprake is van congestie vindt u op onze website.

 2. Betrek ons zo snel mogelijk bij uw plannen en neem contact met ons op via ons contactformulier. Als we een duidelijk beeld van uw situatie hebben, ontvangt u een mail met uw mogelijkheden. Hierin staan de subsidievorm(en) en de opties voor de benodigde aansluiting. 
   
 3. Kies waarmee u energie wilt opwekken, bijvoorbeeld zonnepanelen. Opwekinstallaties moeten voldoen aan wettelijke eisen. Vraag uw leverancier hiernaar.
 4. Vindt de opwek plaats op een locatie waar al een elektriciteitsaansluiting is? Laat dan uw installateur checken of de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting geschikt is voor de opwek. 

   

  Is de bestaande aansluiting geschikt om terug te leveren? Vraag dan een nettoets aan via AET@Stedin.net. Wij controleren dan of er voldoende capaciteit is voor uw aanvraag. 

   

  Had u nog geen aansluiting of is de bestaande aansluiting niet geschikt? Dan kunt u een nieuwe aansluiting of een wijziging (verzwaring) aanvragen. Geef hierbij ook aan dat u wilt gaan terugleveren. Dan doen wij voor u een nettoets. 

   

  Het is ook mogelijk een extra meetpunt (een tweede elektriciteitsmeter) achter de bestaande aansluiting te plaatsen. Hierdoor kunt u een tweede energieleverancier kiezen alleen voor de opwek. Is de aansluiting alleen voor opwek? Dan is een zuivere terugleveraansluiting geschikt.

 5. Om energie terug te mogen leveren, heeft u een nieuwe of aangepaste aansluit- en transportovereenkomst (ATO) nodig. U ontvangt een ATO als uw aansluiting geschikt is om energie terug te leveren en er voldoende capaciteit op het energienet beschikbaar is. Stuur uw (aangepaste) ATO ondertekend naar ons terug. Pas dan kunt u terugleveren.

   

  Als er geen of onvoldoende capaciteit is kunt u, als u dit wilt, op een wachtlijst geplaatst worden voor het gevraagde (extra) transportvermogen. Uw aanvraag voor de wachtlijst stuurt u naar AET@Stedin.net. Wij doen dan een nettoets voor u. Na de nettoets wordt u op de wachtlijst geplaatst en ontvangt u een (aangepaste) ATO. Zodra er weer netcapaciteit beschikbaar is, wordt het transportvermogen toegekend op volgorde van de wachtlijst. U ontvangt dan een gewijzigde bijlage van de ATO. Daarna kunt u gaan terugleveren.

 6. U kiest zelf een meetverantwoordelijke. Dit is de instantie die zorgt voor uitlezen van de meters, het doorgeven van de meterstanden en het onderhoud aan de meter. Kies hiervoor een meetverantwoordelijke die gecertificeerd is door Tennet en geregistreerd is in het MV Register Elektriciteit. Let op! Als u gebruik maakt van een extra meetpunt kiest u voor uw huidige meetverantwoordelijke.
   
 7. Dit is wettelijk verplicht en belangrijk. Wij hebben deze informatie nodig, zodat wij weten hoeveel energie er op het energienet komt. Zo zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk functioneert. Installaties tot 1 MW registreert u zelf in het landelijke register waarin alle gegevens worden vastgelegd van installaties die elektriciteit produceren.

   

  Registreer uw installaties tot 1 MW

   

  Installaties van 1 MW en groter registreren wij voor u. Stuur ons een mail met daarin het vermogen van de installatie, de Hoofd-EAN van de aansluiting en de naam van het bedrijf.

 8. Van uw energieleverancier krijgt u een vergoeding voor de energie die u teruglevert aan het net. Om die vergoeding te krijgen, heeft u een contract nodig met uw energieleverancier. Dus ook als u alleen energie teruglevert.

   

  Heeft u al een contract met een energieleverancier voor het afnemen van energie? Dan kan het terugleveren van energie gevolgen hebben voor het bestaande contract. Neem als u gaat terugleveren daarom altijd contact op met uw energieleverancier.

De kosten van
een aansluiting

Deze bestaan uit:

 • Eenmalige kosten: aanleg of aanpassing van de aansluiting. Wij berekenen de kosten voor u, deze zijn specifiek voor uw situatie
 • Terugkerende kosten voor uw aansluiting.

SCE subsidie

Dit is een financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken met de zonnepanelen.

Lees meer
Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

SDE++ subsidie

De subsidieregeling SDE+ is een subsidieregeling op een grootverbruikaansluiting.

Lees meer