Als er al een bestaande aansluiting is, kan ik dan ook een zuivere teruglever aansluiting aanvragen?

Ja, er kan per WOZ een zuiver terugleveraansluiting worden gerealiseerd naast de bestaande aansluiting. U kunt dan zelf de capaciteit van de zuivere teruglever aansluiting kiezen. U bent daarmee niet afhankelijk van de capaciteit van de bestaande aansluiting. U kunt ook kiezen voor een extra meetpunt op de bestaande aansluiting. Dan krijgt u een aparte meter voor de teruglevering. Daarmee kunt u dan een andere energieleverancier voor de teruglevering kiezen. Deze MLOEA-aansluiting kan maximaal even groot zijn als de bestaande hoofdaansluiting.

Gerelateerde vragen

01 Is het noodzakelijk om voor een tweede fysieke elektriciteitsaansluiting op een perceel een apart WOZ-object te laten registreren?
Dat ligt eraan. Volgens bepalingen in de energiewet mag een netbeheerder slechts één fysieke elektriciteitsaansluiting per WOZ aanleggen.
Lees meer
02 Hoe kan ik een extra meetpunt aanvragen?
U vraagt een extra meetpunt aan via www.mijnaansluiting.nl.
Lees meer
03 Mag ik naast de standaard bedrijfsaansluiting een tweede (zwaardere) aansluiting voor alleen teruglevering aanvragen?
Dat kan alleen als u uw dak beschikbaar stelt voor de postcoderoosregeling.
Lees meer
04 Kan ik als energiecoöperatie de energiegegevens van mijn leden opvragen bij Stedin?
Klanten kunnen de gegevens van hun eigen elektriciteitsaansluiting altijd opvragen. Maar wij mogen de gegevens van een aansluiting vanuit de privacy wetgeving niet zomaar aan derden geven.
Lees meer
05 Wanneer wordt mijn extra meetpunt in bedrijf gesteld?
Wij kunnen het meetpunt in bedrijf stellen als: het meetbedrijf aan ons doorgeeft dat de installatie in werking is EN als u een overeenkomst heeft afgesloten met een energieleverancier.
Lees meer