Veelgestelde
vragen

Kan het offertebedrag nog worden aangepast?

In steeds meer sectoren worden materialen schaars waardoor prijzen stijgen. Ook neemt de inflatie toe door o.a. sterk stijgende prijzen voor gas en elektriciteit. Hierdoor stijgen onze kosten voor werkzaamheden. Het gevolg is dat het risico dat wij werk onder de kostprijs moeten uitvoeren steeds meer toeneemt. Steeds vaker komt het voor dat wij werk pas in het volgende kalenderjaar of later kunnen afronden en de kostprijs voor uitvoering intussen sterk gestegen is. Omdat wij werken met maatschappelijk geld is dit onwenselijk. Daarom behouden we ons nu het recht voor om de prijs van een opdracht aan te passen bij een aanpassing van de gereguleerde tarieven. Die gereguleerde tarieven wijzigen één keer per jaar op 1 januari. Als deze tariefsaanpassing plaatsvindt voordat een opdracht geheel is uitgevoerd of door een klant is opgeschort kunnen wij de nieuwe tarieven verwerken in de opdracht.

Gerelateerde vragen