U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Richtlijnen,
WIBON en CROW 500

U wilt tijd en geld besparen met een goede voorbereiding en graafschades in de uitvoering voorkomen. Stedin geeft u de handvatten.

Het is druk onder de grond. Met miljoenen kilometers aan kabels, leidingen en buizen is het belangrijk dat belanghebbenden (provincie, gemeente, netbeheerders en waterschappen) tijdig op de hoogte zijn van uw werkzaamheden. Het liefst al in de onderzoeks- en ontwerpfase van het project dat u uit gaat voeren. Zo kan rekening worden gehouden met elkaars werk en met elkaars planningen. Wij willen u daarbij helpen en hebben richtlijnen en adviesbladen opgesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij onze gas- en elektriciteitsnetten. U kunt die vooraf raadplegen en in de onderzoeks- en ontwerpfase opnemen in de risicoanalyse en/of maatregelenplan.

Door het toepassen van de richtlijnen en adviesbladen hoeven de werkzaamheden niet onnodig uit te lopen en voorkomt u onvoorziene uitgaven. Voor de omwonenden en onze klanten betekent dat straten minder lang opengebroken hoeven te zijn. Door elkaar vroegtijdig te betrekken kunnen we die ergernis voor omwonenden terugdringen. Dat betekent dat we niet alleen op straat meer samenwerken, maar juist ook achter de schermen bij het plannen en voorbereiden van de werkzaamheden.

Geen onvoorziene onderbrekingen
Met een goede voorbereiding levert u voor Stedin een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid van ons energienet. Wanneer wij op tijd onze werkzaamheden kunnen inplannen, kunnen we onvoorziene stroom- of gasonderbrekingen voorkomen. In het geval dat we voor de werkzaamheden wel de elektra en/ of het gas moeten afsluiten, kunnen we onze klanten hier tijdig van op de hoogte stellen.

Informatie over de risico's bij het werken nabij onze kabels en leidingen
Er zijn enkele WIBON-adviesbladen die u kunnen helpen de risico's van graafwerkzaamheden nabij kabels en leidingen te herkennen. Met als resultaat veiliger werken, een lager aantal graafschades en minder maatschappelijke overlast. 

Toolboxen
Wilt u dat wij, voor de start van uw werkzaamheden, uw medewerkers voorlichting geven over het werken nabij onze kabels en leidingen? Of wilt u een algemene toolbox? Laat het ons ons dan weten. Over de inhoud van de toolboxen leest u hieronder meer.

Let op! 
CROW 500De WIBON-adviesbladen zijn op dit moment alleen van toepassing voor Stedin, dus niet in de rest van Nederland. De WIBON adviesbladen zijn een aanvulling op de landelijke richtlijn en de CROW 500. Het blijft echter uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig de grond te roeren volgens de WIBON. 


Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen over de inhoud van de WIBON–adviesbladen, mist u adviesbladen of heeft u opmerkingen over de inhoud van de bladen neem dan contact op met de KLIC-desk van Stedin, klicdesk@stedin.net.

Toch schade gemaakt?

Bij grote schade (uitstromend gas of volle sluiting):

  • Let op eigen veiligheid.
  • Zet het werk direct stop.
  • Neem afstand van beschadigde kabel of leiding.
  • Bel 112 en vervolgens 0800-9009 (gratis).
  • Zet de schadelocatie af, houd publiek op veilige afstand.
  • Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden (via riool-, of mantelbuis) naar een object (zoals een woonhuis).
  • Meer informatie over graafschade vindt u bij het Kabel- en Leiding Overleg en Netbeheer Nederland.

Kosteloze kabel- of leidingreparatie
Bel ons ook als het gaat om een mantelbeschadiging: 0800-9009 (gratis). Wij komen dit kosteloos repareren onder de voorwaarden die staan beschreven in het document 'Uniforme aanwijzingen werken nabij ondergrondse kabels en leidingen'.