HET OPENINGSBOD WARMTETRANSITIE

EEN ADVIES OVER NIEUWE WARMTE IN DE BUURT

Om over te stappen op duurzame energie moeten we veel keuzes maken. Bijvoorbeeld over hoe we onze huizen verwarmen als we stoppen met het gebruik van aardgas. Moeilijke vraagstukken waar iedereen die zich bezighoudt met de energietransitie hulp bij kan gebruiken. Daarom ontwikkelen wij een methodiek die een goed onderbouwd advies geeft over een duurzame energiesysteemkeuze per buurt.

Advies over nieuwe warmte in de buurt

Het Openingsbod Warmtetransitie is een advies over de beste keuze voor een duurzaam energiesysteem per buurt. Met de beste keuze bedoelen we het systeem met de laagste kosten voor alle betrokkenen samen. Het Openingsbod Warmtetransitie geeft een advies voor alle buurten in ons verzorgingsgebied. En houdt daarbij rekening met aangrenzende buurten. Hierdoor is het advies buurt voor buurt op elkaar afgestemd.

Versnellen van de energietransitie 

Gemeenten maken plannen om bestaande buurten aardgasloos te maken. Het vinden van de beste manier om huizen op een andere manier te verwarmen is moeilijk. En duurt daardoor lang. Wij ontwikkelen het Openingsbod Warmtetransitie om gemeenten te helpen bij het maken van die keuze. En zo de energietransitie te versnellen. Het advies van het Openingsbod Warmtetransitie is goed onderbouwd. Het is een combinatie van de uitkomst van de top 2 meest gebruikte energietransitie-modellen: CEGOIA van CE Delft en het Energietransitie-model van Quintel Intelligence.   

Nog niet klaar voor gebruik

Het Openingsbod Warmtetransitie is een voorbeeld van een innovatie waarmee we de energietransitie gemakkelijker maken. Het is nog volop in ontwikkeling. Stel hier uw vragen over het Openingsbod Warmtetransitie.