U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

De slimste manier
om te starten met de warmtetransitie

De komende jaren gaat de gebouwde omgeving over op duurzame alternatieven voor aardgas. Deze warmtetransitie levert moeilijke vraagstukken op. Bijvoorbeeld voor gemeenten, die eind 2021 een Transitievisie Warmte gereed moeten hebben. En voor netbeheerders, die pas aan de slag kunnen gaan zodra er energiesysteemkeuzes zijn gemaakt. Stedin komt daarom met een hulpmiddel om besluitvorming over de warmtetransitie te versnellen.

Versnellen van
de warmtetransitie

Welke nieuwe manier van verwarmen is het beste voor welke buurt? Er zijn veel energietransitiemodellen op de markt die daar een antwoord op geven. Maar deze modellen geven vaak een ander antwoord op diezelfde vraag. Dat komt door een verschil in aanpak, de technologie die meegenomen wordt in de berekening en de gegevens waarmee zij rekenen. Met het Openingsbod Warmtetransitie brengen we drie gerenommeerde modellen samen. Het resultaat is één unanieme uitkomst die goed onderbouwd en breed gedragen is.

0:02 / 1:00

Een uitkomst voor
nieuwe warmte in de buurt  

Het Openingsbod Warmtetransitie geeft periodiek voor een selectie aan buurten een uitkomst voor de maatschappelijk beste keuze voor een duurzame warmtevoorziening. De resultaten zijn beschikbaar op buurtniveau voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met het opstellen van de Transitievisie Warmte en op regionaal niveau voor andere geïnteresseerden.

methode

Benieuwd hoe de resultaten tot stand zijn gekomen? Kom meer te weten over de gebruikte methode van het Openingsbod Warmtetransitie.

resultaten

U wilt vast weten wat de uitkomst is voor uw buurt, gemeente of regio. Wij helpen u dit resultaat en de onderbouwing ervan goed te begrijpen.

verdieping

Meer weten over de inhoud en uitgangspunten van de drie modellen? We vertellen u meer over de techniek achter het Openingsbod Warmtetransitie.

partners van het
openingsbod warmtetransitie

                     

Het Openingsbod is uitgevoerd door CE Delft, Ecorys en Quintel Intelligence en is mede tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid van het Planbureau voor de Leefomgeving.