U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Congestie en
congestiemanagement

Congestie op het elektriciteitsnet is als file op de snelweg. Om alle extra productie en verbruik van elektriciteit aan te sluiten, zijn vaak netverzwaringen nodig. Dat kost tijd. Als we klanten in een congestiegebied via aansturing of afspraken op momenten meer of minder kunnen laten gebruiken, kan dit ruimte geven op het net (congestiemanagement).

Congestiemanagement

Als we in een gebied te maken hebben met congestie, wordt via een formeel onderzoek onderzocht of congestiemanagement een oplossing kan zijn. Bij Stedin voeren we dan een onderzoek uit naar alternatieve oplossingen, zoals het schuiven met vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd om het net op drukke momenten te ontlasten. Zo kunnen we afspraken maken met aangesloten netgebruikers om op bepaalde momenten méér of minder vermogen te gebruiken. Het toepassen van congestiemanagement zou in zo’n situatie bijvoorbeeld betekenen dat op enkele piekmomenten jaarlijks een zonnepark niet maximaal kan terugleveren. Door deze afspraak te maken, ontstaat nieuwe ruimte op het net om extra klanten aan te sluiten. Congestiemanagement wordt dan toegepast om de periode tot de netuitbreiding te overbruggen.

Wilt u helpen met congestiemanagement?

Heeft u flexibel vermogen (>1MW) beschikbaar en wilt u dit inzetten om een bijdrage te leveren om congestie te voorkomen of op te lossen? Dan kunt u dit bij ons aanmelden.  Flexibel vermogen aanbieden met kleinere vermogens (<1MW) is ook mogelijk. Hiervoor meldt u zich aan bij een erkende Congestion Service Provider (CSP). Redispatchbiedingen voor grotere vermogens gaan ook via een CSP. U vindt een erkende CSP in het CSP register.

Aanmelding congestion service provider (CSP)

De netbeheerders doen er alles aan om het elektriciteitsnet uit te breiden. Maar soms is er ook een andere oplossing mogelijk: de beschikbare capaciteit beter verdelen. Met de komst van de CSP-rol kunnen netbeheerders met marktpartijen afspraken maken over hoe vaak en tegen welke vergoeding zij helpen bij het verlagen van de piek. Een CSP kan optreden als (zelfstandig) dienstverlener tussen de netbeheerder en klant/aangeslotene. CSP’s kunnen zich aanmelden bij TenneT en vervolgens registreren bij EDSN via Partners in Energie

Het net optimaal benutten

Vanuit Stedin werken we aan het versneld realiseren van netuitbreidingen om de transportcapaciteit te vergroten. Ook zetten we in op de mogelijkheden om de huidige energie-infrastructuur maximaal te benutten. Door het inzetten van de bestaande storingsreserve kunnen we bijvoorbeeld alsnog extra zonneparken aansluiten. Alleen bij storing- en onderhoudssituaties wordt de zon- of windinstallatie dan tijdelijk terug- of afgeschakeld. Zo blijft de leveringszekerheid voor andere netgebruikers onveranderd hoog en het wordt het net beter benut.

Overzicht congestiegebieden Stedin

Hieronder vindt u de gebieden van Stedin met congestie.

Schuur met zonnepanelen

Middelharnis

Op dit moment hebben we congestie in de regio Middelharnis op Goeree-Overflakkee. 

Lees meer
Luchtfoto bedrijventerrein Dordtse Kil

Dordtse Kil III en IV

We hebben congestie op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV in Dordrecht.

Lees meer

Noordring in Zeeland

We hebben congestie in Noordring in de provincie Zeeland.

Lees meer
Kassencomplex met zonnepanelen

Zuidplas

We hebben momenteel congestie in gemeente Zuidplas rond de 2e Tochtweg.

Lees meer

Overzicht congestiegebieden TenneT

Hieronder vindt u de regio’s binnen ons verzorgingsgebied waar transportschaarste is op het hoogspanningsnet van TenneT. Het elektriciteitsnet van Stedin is hiermee verbonden en hier afhankelijk van.

provincie Utrecht

In een groot deel van de provincie Utrecht hebben we transportschaarste.

Lees meer
Vrachtwagen bij containerterminal

Havengebied Rotterdam 

Er is transportschaarste voor afname in het Rotterdams havengebied en op Goeree-Overflakkee.

Lees meer

Investeringsplan

In ons investeringsplan 2022 leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het investeringsplan vertelt u onder meer hoe wij de komende jaren zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas.