U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Congestie en
congestiemanagement

Congestie op het elektriciteitsnet is als file op de snelweg. Om alle extra productie en verbruik van elektriciteit aan te sluiten, zijn vaak netverzwaringen nodig. Dat kost tijd. Als we klanten in een congestiegebied via aansturing of afspraken op momenten meer of minder kunnen laten gebruiken, kan dit ruimte geven op het net (congestiemanagement).

Congestiemanagement

Als we in een gebied te maken hebben met congestie, wordt via een formeel onderzoek onderzocht of congestiemanagement een oplossing kan zijn. Stedin voert dan een onderzoek uit naar alternatieve oplossingen, zoals het schuiven met vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd om het net op drukke momenten te ontlasten. Zo kunnen we afspraken maken met aangesloten netgebruikers om op bepaalde momenten méér of minder vermogen te gebruiken. Het toepassen van congestiemanagement zou in zo’n situatie bijvoorbeeld betekenen dat op enkele piekmomenten jaarlijks een zonnepark niet maximaal kan terugleveren. Door deze afspraak te maken, ontstaat nieuwe ruimte op het net om extra klanten aan te sluiten. Congestiemanagement wordt dan toegepast om de periode tot de netuitbreiding te overbruggen.

CONGESTIE VOORKOMEN?

Stedin werkt aan het versneld realiseren van netuitbreidingen om de transportcapaciteit te vergroten. Ook zet Stedin in op de mogelijkheden om de huidige energie-infrastructuur maximaal te benutten. Door het inzetten van de bestaande storingsreserve kunnen we bijvoorbeeld alsnog extra zonneparken aansluiten. Alleen bij storing- en onderhoudssituaties wordt de zon- of windinstallatie dan tijdelijk terug- of afgeschakeld. Zo blijft de leveringszekerheid voor andere netgebruikers onveranderd hoog en het wordt het net beter benut.

Investeringsplan

In ons investeringsplan 2022 leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten.

Overzicht
congestiegebieden

Congestie Middelharnis

Op dit moment hebben we congestie in de regio Middelharnis op Goeree Overflakkee. 

Congestie Middelharnis

Congestie provincie Utrecht

In een groot deel van de provincie Utrecht hebben we congestie.

Congestie provincie Utrecht
Energie opwekken met behulp van zonnepanelen

Congestie Dordtse Kil III en IV

We hebben congestie op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV in Dordrecht.

Congestie Dordtse Kil

Congestie Noordring in Zeeland

We hebben congestie in Noordring in de provincie Zeeland.

Congestie Noordring