Open data


Blockchain

Open data is digitale informatie die wij gratis aanbieden om bij te dragen aan het mogelijk maken van de energietransitie. Wij bieden onder meer gegevens aan over het standaard jaarverbruik in ons verzorgingsgebied en liggingsdata van gasleidingen en elektriciteitskabels.

Gebruik van open data

Het gebruik van de open data van Stedin is gratis en geanonimiseerd. Vanuit privacy oogpunt maken we persoonsgegevens niet inzichtelijk. We gebruiken zo veel mogelijk originele data, bij voorkeur zonder bewerking of verrijking. U bent vrij om deze data voor eigen doeleinden te gebruiken. We hebben alle gegevens met zorg samengesteld, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie juist en volledig is (zie disclaimer).

Indienen van uw dataverzoek

Dataverzoeken kunt u indienen via www.partnersinenergie.nl via het kopje 'datadiensten'. Via dit loket kunt u gemakkelijk een dataverzoek indienen voor  1 of meerdere netbeheerders. Nadat het verzoek is ingediend, krijgt u binnen 5 werkdagen bericht over de mogelijkheden, doorlooptijd en mogelijke kosten die verbonden zijn aan het opmaken van de gevraagde dataset. 

Het is niet meer mogelijk om rechtstreeks bij ons een dataverzoek in te dienen. Vanaf 19 juni 2023 zijn alle regionale netbeheerders overgegaan naar een centraal platform voor het indienen van dataverzoeken, namelijk Partners in Energie. Partners in Energie heeft als visie om h√©t centrale platform te worden voor partijen in de energiesector. Om dit te bereiken faciliteren zij interacties over energie, kennis, informatie, data en communicatie tussen de diverse partijen in de sector. 

Beschikbare open data

Liggingsdata kabels en leidingen

Onder liggingsdata verstaan wij  de liggingsgegevens van onze laag-, midden- en hoogspanningsnetten, inclusief de stations en verdeelkasten. De gegevens zijn beschikbaar als shp-bestand en zijn daardoor in te lezen in GIS-viewers. Elk jaar worden de gegevens ververst.

Lees in de toelichting hoe de gegevens gebruikt kunnen worden.


Gasvervangingsdata

Geeft inzicht in de kansen en risico’s voor verduurzaming in de gebouwde omgeving. Stedin stelt op twee verschillende manieren data beschikbaar over gasvervangingen in haar verzorgingsgebied.

Deze informatie kan direct via een online kaart worden ingezien of door een SHP-bestand in een kaartprogramma (bijvoorbeeld ArcGis) te importeren.


Verbruiksgegevens

We bieden verbruiksgegevens aan van alle kleinverbruikaansluitingen (KV) in ons verzorgingsgebied. Elk jaar stellen we de gegevens opnieuw samen met als peildatum 1 januari van dat jaar. De gegevens publiceren we in een CSV-formaat.


Opgesteld vermogen productie-installaties

Geeft inzicht in het totale vermogen van opgestelde zonnepanelen per gemeente. Deze cijfers helpen gemeenten om de groei van duurzame opwek te monitoren en eventuele trends te herkennen. De bron van deze data is CERES, het landelijke register van opwekeenheden.

Dit is het register van netbeheerders waarin kleinverbruikers hun duurzame productie-installatie aanmelden.

Open data Zeeland

Ook van ons verzorgingsgebied Zeeland bieden we open data aan. Bijvoorbeeld gegevens over het standaard jaarverbruik en liggingsdata van gasleidingen en elektriciteitskabels. Deze gegevens staan in aparte datasets in de Zeeland-omgeving van deze website.

Dataset leidraad Warmtetransitie  (niet meer beschikbaar)

De gezamenlijke netbeheerders hebben deze gegevens samengesteld voor de Startanalyse voor de Leidraad Transitievisie Warmte. Deze heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opgesteld in 2019.

Update juli 2021: Omdat de gegevens in deze dataset gedateerd zijn geraakt en er op dit moment vanuit PBL en andere marktpartijen geen behoefte was aan actualisatie van de gegevens, is deze dataset niet meer beschikbaar als download.