U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Open
Data

De receptie bij een kantoorpand van Stedin

Open data is digitale informatie die wij gratis aanbieden om bij te dragen aan het mogelijk maken van de energietransitie. Wij bieden gegevens aan over het standaard jaarverbruik in ons verzorgingsgebied, planning voor de plaatsing van slimme meters én liggingsdata van gasleidingen en elektriciteitskabels. Om deze data voor iedereen begrijpelijk te maken, hebben de gegevens een uitleg.

Gebruik van open data

Het gebruik van de open data van Stedin is gratis en geanonimiseerd. Vanuit privacy oogpunt maken we persoonsgegevens niet inzichtelijk. We gebruiken zo veel mogelijk originele data, bij voorkeur zonder bewerking of verrijking. U bent vrij om deze data voor eigen doeleinden te gebruiken. We hebben alle gegevens met zorg samengesteld, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie juist en volledig is (zie disclaimer).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de open data van Stedin?

Neem contact met ons op

Liggingsdata kabels en leidingen

Onder liggingsdata verstaan wij  de liggingsgegevens van onze laag-, midden- en hoogspanningsnetten, inclusief de stations en verdeelkasten. De gegevens zijn beschikbaar als shp-bestand en zijn daardoor in te lezen in GIS-viewers. Elk jaar worden de gegevens ververst.

Lees in de toelichting hoe de gegevens gebruikt kunnen worden.


Gasvervangingsdata

Geeft inzicht in de kansen en risico’s voor verduurzaming in de gebouwde omgeving. Stedin stelt op twee verschillende manieren data beschikbaar over gasvervangingen in haar verzorgingsgebied.

Deze informatie kan direct via een online kaart worden ingezien of door een SHP-bestand in een kaartprogramma (bijvoorbeeld ArcGis) te importeren.


Verbruiksgegevens

We bieden verbruiksgegevens aan van alle kleinverbruikaansluitingen (KV) in ons verzorgingsgebied. Elk jaar stellen we de gegevens opnieuw samen met als peildatum 1 januari van dat jaar. De gegevens publiceren we in een CSV-formaat.


Opgesteld vermogen productie-installaties

Geeft inzicht in het totale vermogen van opgestelde zonnepanelen per gemeente. Deze cijfers helpen gemeenten om de groei van duurzame opwek te monitoren en eventuele trends te herkennen. De bron van deze data is CERES, het landelijke register van opwekeenheden.

Dit is het register van netbeheerders waarin kleinverbruikers hun duurzame productie-installatie aanmelden.
Warmteconcessie-gebieden

Geeft inzicht in de postcodes die de ACM heeft aangewezen als gebieden waar een warmtenet mag worden aangelegd. Dit betekent dat in deze gebieden mogelijk al een alternatief voor gas aanwezig is. Daarnaast zijn wij als netbeheerder in deze gebieden niet verplicht om gasaansluitingen aan te leggen.

De warmteconcessiegebieden kunnen direct via een online kaart worden ingezien of door een KML-bestand in een kaartprogramma (bijvoorbeeld Google Earth) te importeren.


Dataset leidraad Warmtetransitie  (niet meer beschikbaar)

De gezamenlijke netbeheerders hebben deze gegevens samengesteld voor de Startanalyse voor de Leidraad Transitievisie Warmte. Deze heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opgesteld in 2019.

Update juli 2021: Omdat de gegevens in deze dataset gedateerd zijn geraakt en er op dit moment vanuit PBL en andere marktpartijen geen behoefte was aan actualisatie van de gegevens, is deze dataset niet meer beschikbaar als download.


Grootschalig aanbieden
slimme meters

In 2015 startte de grootschalige aanbieding van slimme meters. Wij bieden tot en met 2020 al onze particuliere en zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting een slimme meter aan.

Aanbieden slimme meters