Elektriciteitsnet staat onder druk

Het steeds hogere tempo waarin er extra transportcapaciteit wordt gevraagd, overstijgt de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Hoewel er in alle regio’s volop wordt gewerkt aan het net, zijn de miljardeninvesteringen en aanvullende maatregelen helaas niet toereikend. De netbeheerders signaleren dat Nederland een volgende fase in gaat, waarbij de toegang tot het elektriciteitsnet verder onder druk komt te staan. Als er geen ingrijpende keuzes worden gemaakt, vertraagt de woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland. Zo is op steeds meer plekken capaciteit voor een nieuwe aansluiting of verzwaring van een aansluiting voor bedrijven al niet meer vanzelfsprekend.

Lees hier het laatste nieuws

Heeft u een grootverbruikaansluiting?

Bij een grootverbruikaansluiting is de elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 Ampère. Vaak hebben (grotere) bedrijven en kantoorgebouwen een grootverbruikaansluiting.

Vandaag gepubliceerde onderzoeken laten zien dat voor ondernemers in de regio Utrecht en het Rotterdams Havengebied geen extra transportvermogen beschikbaar komt. Het betekent dat we bestaande klanten geen extra transportvermogen kunnen toekennen en nieuwe klanten geen aansluiting met het gevraagde transportvermogen kunnen bieden. Deze verzoeken plaatsen wij op een wachtlijst.

Bekijk de beschikbare netcapaciteit in uw regio 

Heeft u een kleinverbruikaansluiting?

Een kleinverbruikaansluiting is een aansluiting kleiner of gelijk aan 3x80 Ampère. De meeste consumenten en kleine bedrijven hebben een kleinverbruikaansluiting. Op dit moment zijn er vooralsnog geen gevolgen voor kleinverbruikers. In de toekomst is het wellicht niet meer vanzelfsprekend dat er genoeg ruimte is op het elektriciteitsnet voor nieuwe aanvragen.

Veelgestelde vragen

Hoe komt het dat het elektriciteitsnet ineens vol is. Hadden jullie dit niet zien aankomen?

We zien dat in de afgelopen periode de energietransitie in een stroomversnelling is gekomen. Met de kennis van nu, hadden we eerder moeten starten. Maar de wereld zag er toen anders uit. De versnelling op verduurzaming is ontstaan na het ondertekenen van het Klimaatakkoord (door Europa) in 2015. Toen zijn wij ook gaan versnellen, maar anticiperen op de razendsnelle elektrificatie van Nederland is niet altijd makkelijk gebleken. Het uitbreiden van onze infrastructuur kost veel tijd en geld, het neerzetten van een elektriciteitsstation duurt bijvoorbeeld gemiddeld 8-10 jaar. Om snelheid te maken zijn bovendien een aantal voorwaarden noodzakelijk, zoals het versnellen van vergunningsprocedures, doorlooptijden, aanpassing van wet- en regelgeving, maar ook mankracht. Wij werken keihard om de verloren tijd in te halen, maar we realiseren ons ook dat steeds meer mensen te maken krijgen met de gevolgen van het volle stroomnet.

Wat is de impact op kleinverbruikers (kleine bedrijven en consumenten)?

Op dit moment zijn er vooralsnog geen gevolgen. Voor kleinverbruikers is het in de toekomst mogelijk niet meer vanzelfsprekend dat er genoeg ruimte is op het elektriciteitsnet voor nieuwe aanvragen. Netbeheerders zetten samen met de overheid alle mogelijke maatregelen in om dit zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Wat doen jullie als netbeheerder zelf?

Wij investeren miljarden in het elektriciteitsnet en zetten alles op alles om het tempo van de uitvoering van de netuitbreiding verder op te voeren. Daarnaast kijken we naar alle mogelijkheden om het bestaande net verder volledig te benutten.