Kan de slimme meter ook de door mij opgewekte energie meten (bijvoorbeeld van zonnepanelen)?

De slimme meter kan alleen de hoeveelheid energie meten die wordt afgenomen van het elektriciteitsnet of die teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt met afzonderlijke telwerken. Opgewekte energie die u zelf verbruikt, wordt dus niet door een afzonderlijk telwerk geregistreerd.

Als u gebruik maakt van subsidie , heeft u ook een brutoproductiemeter nodig om te registreren hoeveel u totaal aan stroom heeft opgewekt met uw zonnepanelen (bijvoorbeeld voor SDE subsidieregeling).

Gerelateerde vragen

01 Waarom zou ik nog een brutoproductiemeter willen hebben?
Als u subsidie ontvangt voor opgewekte energie met de SDE regeling is een, door een erkend meetbedrijf geleverde, brutoproductiemeter noodza...
Lees meer
02 Wat is het voordeel van de slimme meter als ik zelf energie opwek?
De slimme meter biedt geen specifieke voordelen op het gebied van energieopwekking, maar kan u wel meer inzicht geven in uw energieverbruik....
Lees meer
03 Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn teruglevering geregistreerd en verrekend wordt als ik een slimme meter heb?
Het is dan belangrijk om u te registreren via www.energieleveren.nl. Energieleveren.nl is een initiatief van de gezamenlijke regionale netbe...
Lees meer
04 Ik heb nu een draaischijfmeter die zelf terugdraait als mijn zonnepanelen meer energie leveren dan ik verbruik. Kan de slimme meter dit ook?
De slimme meter registreert de hoeveelheid afgenomen energie van het net én de aan het net teruggeleverde energie op afzonderlijke telwerken...
Lees meer
05 Welk effect hebben slimme meters op het milieu?
Als mensen zuiniger met energie omgaan doordat zij meer inzicht hebben in hun verbruik, is dat goed voor het milieu. Als alle huishoudens st...
Lees meer