Waarom zou ik nog een brutoproductiemeter willen hebben?

Als u subsidie ontvangt voor opgewekte energie met de SDE regeling is een, door een erkend meetbedrijf geleverde, brutoproductiemeter noodzakelijk. Wij nemen jaarlijks de meterstand op voor de toekenning van de subsidie.

Gerelateerde vragen

01 Kan de slimme meter ook de door mij opgewekte energie meten (bijvoorbeeld van zonnepanelen)?
De slimme meter kan alleen de hoeveelheid energie meten die wordt afgenomen van het elektriciteitsnet of die teruggeleverd wordt aan het ele...
Lees meer
02 Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn teruglevering geregistreerd en verrekend wordt als ik een slimme meter heb?
Het is dan belangrijk om u te registreren via www.energieleveren.nl. Energieleveren.nl is een initiatief van de gezamenlijke regionale netbe...
Lees meer
03 Ik heb nu een draaischijfmeter die zelf terugdraait als mijn zonnepanelen meer energie leveren dan ik verbruik. Kan de slimme meter dit ook?
De slimme meter registreert de hoeveelheid afgenomen energie van het net én de aan het net teruggeleverde energie op afzonderlijke telwerken...
Lees meer
04 Wat is het voordeel van de slimme meter als ik zelf energie opwek?
De slimme meter biedt geen specifieke voordelen op het gebied van energieopwekking, maar kan u wel meer inzicht geven in uw energieverbruik....
Lees meer
05 Hoe wordt mijn opgewekte energie verrekend?
Terugleveren van elektriciteit gebeurt met behulp van de salderingsregeling. Salderen betekent dat teruggeleverde elektriciteit in mindering...
Lees meer