Veelgestelde
vragen

Wie betaalt de kosten van een meterijking?

Vertrouwt u de meter niet? Doorloop het stappenplan 'er is iets mis met de meter'. In slechts enkele gevallen is de meter defect. Neem contact op om deze te laten ijken. Let op! Hier zijn mogelijk hoge kosten aan verbonden.

Blijkt uit de meterijking dat de meter inderdaad een afwijking vertoont en dat deze groter is dan toegestaan? Dan zijn de kosten van het onderzoek en vervanging van de meter, én de voorrijkosten voor ons. In dat geval bepalen wij, na het plaatsen van de nieuwe meter, op basis van de uitkomsten van het onderzoek het verbruik opnieuw. We geven dit door aan uw energieleverancier.

Als uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan komen de kosten voor de elektriciteits- of gasmeterijking voor uw rekening. U ontvangt dan een factuur van ons.

Gerelateerde vragen