Wie betaalt de kosten van een meterijking?

Blijkt uit de meterijking dat de meter inderdaad een afwijking vertoont en dat deze groter is dan toegestaan? Dan zijn de kosten van het onderzoek en vervanging van de meter, én de voorrijkosten voor ons. In dat geval bepalen wij, na het plaatsen van de nieuwe meter, op basis van de uitkomsten van het onderzoek het verbruik opnieuw. We geven dit door aan uw energieleverancier.

Als uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan komen de kosten voor de elektriciteits- of gasmeterijking voor uw rekening. U ontvangt dan een factuur van ons.

Gerelateerde vragen

01 Kan ik op een slimme meter zelf nog wel de meterstanden aflezen?
Ja, dat kan. Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter biedt de mogelijkheid om uw standen van het display af te lezen. Precies zoals bij de ...
Lees meer
02 De slimme gasmeter communiceert niet met de slimme elektriciteitsmeter. Hoe is dit op te lossen?
Het kan ook voorkomen dat de slimme gasmeter niet volledig is geactiveerd, waardoor deze nog niet is gekoppeld aan de slimme elektriciteitsm...
Lees meer
03 Verdwijnt het dag/nachttarief als ik een slimme meter heb?
Nee, het dag/nachttarief blijft hetzelfde.
Lees meer
04 Na de installatie van de slimme meter heb ik een hogere jaarrekening. Hoe komt dat?
Als uw meterstanden jarenlang zijn geschat, dan kan het voorkomen dat u in die tijd eigenlijk te weinig heeft betaald voor uw verbruik. Bij ...
Lees meer
05 Hoe zie ik het verschil tussen dag/nachttarief?
U kunt hiervoor het best de handleiding van de slimme meter raadplegen.
Lees meer