Zijn er kosten verbonden aan het versturen van een tweemaandelijks overzicht?

Uw energieleverancier verstuurt de tweemaandelijkse overzichten, en niet uw netbeheerder. Voor vragen over deze overzichten kunt u terecht bij uw energieleverancier.

Gerelateerde vragen

01 Zijn mijn gegevens in te zien door derden? En mogen de gegevens zomaar worden doorgegeven aan andere bedrijven?
Nee. De Algemene verordening gegevensbescherming staat dit niet toe en deze is van toepassing op het gebruik van uw gegevens door de netbeheerder en...
Lees meer
02 Meterstanden worden automatisch uitgelezen. Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
Uw meterstanden worden automatisch uitgelezen conform de wettelijke richtlijnen een keer per jaar voor uw jaarafrekening zes keer p...
Lees meer
03 Hoe lang worden de meetgegevens bewaard?
De meterstanden die wij twaalf keer per jaar ophalen, bewaren we maximaal tien dagen.
Lees meer
04 Waarom is het nodig dat de oude meter wordt vervangen? Hij werkt nog prima.
Om u in de toekomst een continue en betrouwbare energievoorziening te garanderen, plaatsen we de komende jaren slimme meters. De oude, tradi...
Lees meer
05 Begint de slimme meter weer op nul of op dezelfde stand als de traditionele meter?
De nieuwe, slimme meter start niet op de stand van de traditionele meter. De nieuwe meter start ook niet altijd op de nulstand, aangezien oo...
Lees meer