Zijn er kosten verbonden aan het versturen van een tweemaandelijks overzicht?

Uw energieleverancier verstuurt de tweemaandelijkse overzichten, en niet uw netbeheerder. Voor vragen over deze overzichten kunt u terecht bij uw energieleverancier.