Duurzame energiebronnen zijn onvoorspelbaar en niet op afroep beschikbaar. Soms is er meer aanbod dan vraag, bijvoorbeeld op een zonnige zomerdag. Terwijl op een windstille en grijze winterdag, als iedereen tegelijk verlichting aan doet en de elektrische auto oplaadt, de vraag het aanbod van elektriciteit overstijgt. Op dit soort momenten komt het elektriciteitsnet onder druk, vergelijkbaar met file op de snelweg. Dit kan leiden tot verstoringen in de elektriciteitsvoorziening die we kunnen voorkomen met een flexibeler energiesysteem. Daarom werken we aan oplossingen om dit mogelijk te maken.

Netcapaciteit is soms schaars

Het aantal grootverbruikaansluitingen ontwikkelt zich snel, onder andere door realisatie van zonne- en windparken. Op de locaties waarop deze initiatieven komen, is de capaciteit van het elektriciteitsnet soms beperkt. Ook de afname van energie stijgt snel door duurzame initiatieven. Hierdoor ontstaan er gebieden waar de beschikbare capaciteit uit de pas loopt met de gevraagde capaciteit.

Een zonnepark

Flexibiliteit als alternatief

Om knelpunten te voorkomen, kunnen we meer of zwaardere elektriciteitskabels in de grond leggen. Maar dit is niet altijd de snelste en meest goedkope oplossing. We zoeken daarom naar alternatieven. Zo kunnen klanten en marktpartijen met flexibel vermogen bijdragen aan het oplossen van (verwachte) congestie in het elektriciteitsnet.

Luchtfoto van woonwijk Hoog Dalem

Samen innoveren

Lokaal opgewekte energie ook direct lokaal verbruiken, beperkt de belasting op het elektriciteitsnet en de druk op netuitbreidingen. In de wijk Hoog Dalem wisselen huishoudens onderling energie uit in de wijk. Een mooi voorbeeld van innovatie in techniek en gedrag in een testomgeving.

Position paper Flexibiliteit

In deze paper vertellen we over het belang van flexibel vermogen in de energietransitie.

Position paper Flexibiliteit

Zuidplaspolder

Met slimme oplossingen in dit gebied voorkomen we overbelasting op het net.

 

Lees meer over Zuidplaspolder