Waarom is de doorlooptijd zo lang?

De doorlooptijd hangt van een aantal factoren af. Zo is het wellicht noodzakelijk om een vergunning aan te vragen bij uw gemeente, waterschap, ProRail etc. Hier zorgt Stedin voor. De doorlooptijd voor het aanvragen van een vergunning verschilt. Gemiddeld duurt dit twee tot acht weken. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van vervuilde grond. In dat geval vindt er eerst een bodemonderzoek plaats. Ook hier zorgt Stedin voor.

Gerelateerde vragen

01 Is het mogelijk de wensdatum van de uitvoering te vervroegen?
Dit is niet mogelijk. De wensdatum uit het systeem wordt berekend aan de hand van de wettelijke doorlooptijd.
Lees meer
02 Ontvang ik ook een factuur?
Ja, na betaling wordt er automatisch een factuur aangemaakt. Deze ontvangt u binnen vier werkwerken.
Lees meer
03 Wat kan ik doen als de aannemer geen contact opneemt binnen de gestelde termijn?
Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de uitvoering. De contactgegevens vindt u in de mailwisseling over uw aanvraag.
Lees meer
04 Hoe lang duurt het voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd?
Dit is per aanvraag verschillend. De maximale doorlooptijd vindt u terug op de offerte en gaat in vanaf het moment dat u de offerte ondertek...
Lees meer
05 Kan ik mijn aanvraag na akkoord nog annuleren?
Ja, maar hou er wel rekening mee dat de reeds gemaakte kosten alsnog aan u worden doorberekend. Hierbij kunt u denken aan kosten voor het aa...
Lees meer