Transportschaarste 
in Utrecht

0:02 / 1:00
Vanwege de sterk toenemende vraag naar elektriciteit komen de capaciteitsgrenzen in zicht van het landelijke hoogspanningsnet van TenneT in Utrecht. Ook voor teruglevering van elektriciteit zijn er beperkingen. Het elektriciteitsnet van Stedin is verbonden met het hoogspanningsnet van TenneT en is hier afhankelijk van. Naast netuitbreidingen zijn flexibele oplossingen een belangrijke en noodzakelijke schakel in de energietransitie. Flexibiliteit kan versneld extra (tijdelijke) ruimte opleveren. Zie wat de transportschaarste voor u betekent.

Transportschaarste teruglevering

De transportschaartse voor teruglevering betekent dat we grootverbruikklanten met aansluitingen >3x80 ampère kunnen voorzien van een aansluiting maar dat zij op een wachtlijst komen voor transportvermogen voor het terugleveren van elektriciteit.

Transportschaarste afname

De transportschaartse voor afname betekent dat we grootverbruikklanten met aansluitingen >3x80 ampère kunnen voorzien van een aansluiting maar dat zij op een wachtlijst komen voor transportvermogen voor het afnemen van elektriciteit.