Hoe zit het met mijn privacy?

Op het gebied van wet- en regelgeving rondom Privacy & Security heeft Nederland een voortrekkersrol in Europa. Voor het gebruik van data gelden strenge normen van de Wet Bescherming Persoons-gegevens, de Privacy Gedragscode en de Privacy & Security Eisen van Netbeheer Nederland. Belangrijk is dat de data alleen voor het doel gebruikt worden waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken.