Kan de netbeheerder met de slimme meter altijd zien hoeveel ik verbruik?

Wij zien niet wat u verbruikt met de slimme meter. Standaard lezen we twaalf keer per jaar uw meter-standen uit, tenzij u zelf anders aangeeft. Wij kunnen geen relatie leggen tussen specifieke apparaten in uw huis en uw verbruik.

Gerelateerde vragen

01 Zijn mijn gegevens in te zien door derden? En mogen de gegevens zomaar worden doorgegeven aan andere bedrijven?
Nee. De Algemene verordening gegevensbescherming staat dit niet toe en deze is van toepassing op het gebruik van uw gegevens door de netbeheerder en...
Lees meer
02 Meterstanden worden automatisch uitgelezen. Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
Uw meterstanden worden automatisch uitgelezen conform de wettelijke richtlijnen een keer per jaar voor uw jaarafrekening zes keer p...
Lees meer
03 Hoe lang worden de meetgegevens bewaard?
De meterstanden die wij twaalf keer per jaar ophalen, bewaren we maximaal tien dagen.
Lees meer
04 Wat doet Stedin met de meterstanden?
Wij lezen uw meter standaard zes keer per jaar uit en stellen deze gegevens ter beschikking aan uw energieleverancier. Deze stuurt u zes kee...
Lees meer
05 Hoe zit het met mijn privacy?
Voor het gebruik van data gelden strenge normen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Privacy Gedragscode en de Privacy & Security Eisen van Netbeheer Nederland.
Lees meer