Zijn mijn gegevens in te zien door derden? En mogen de gegevens zomaar worden doorgegeven aan andere bedrijven?

Nee. De Wet Bescherming Persoonsgegevens staat dit niet toe en deze is van toepassing op het gebruik van uw gegevens door de netbeheerder en de leverancier. Wij mogen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij u daar zelf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.