Zijn mijn gegevens in te zien door derden? En mogen de gegevens zomaar worden doorgegeven aan andere bedrijven?

Nee. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dit niet toe en deze is van toepassing op het gebruik van uw gegevens door de netbeheerder en de leverancier. Wij mogen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij u daar zelf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Gerelateerde vragen

01 Hoe veilig is een slimme meter?
Het slimme-metersysteem is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). De me-terstanden die voor de netbeheerder zichtbaa...
Lees meer
02 Zijn er kosten verbonden aan het versturen van een tweemaandelijks overzicht?
Uw energieleverancier verstuurt de tweemaandelijkse overzichten, en niet uw netbeheerder. Voor vragen over deze overzichten kunt u terecht b...
Lees meer
03 Ik heb toestemming gegeven voor het uitlezen van mijn slimme meter, maar ik wil dit weer intrekken. Kan dat?
Ja, dit is mogelijk. Wanneer u toestemming heeft gegeven, kunt u dit weer intrekken. Als netbeheerders zullen wij dan alleen nog de technisc...
Lees meer
04 Heb ik last van straling als ik in de buurt kom van een slimme meter?
Elektromagnetische straling komt bij alle elektrische apparaten voor. Daarvoor zijn strikte (internationale) richtlijnen opgesteld. De slimm...
Lees meer
05 Kan Stedin via de slimme meter zien welke apparaten ik bezit en welke op bepaalde momenten stroom verbruiken?
Nee. Wij meten alleen de uitwisseling van energie tussen de aansluiting en het net. Aan de meter-standen kunnen wij niet zien welke apparate...
Lees meer