Veelgestelde
vragen

Is elektromagnetische straling schadelijk voor mijn gezondheid?

Onafhankelijke informatie daarover vindt u bij de Gezondheidsraad. Die brengt in opdracht van de overheid adviezen uit over elektromagnetische velden en straling. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u meer informatie over hoogspanningslijnen bij u in de buurt.

Gerelateerde vragen