Meterstanden worden automatisch uitgelezen. Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

Uw meterstanden worden automatisch uitgelezen conform de wettelijke richtlijnen

  • een keer per jaar voor uw jaarafrekening
  • twaalf keer per jaar voor uw tweemaandelijkse overzichten
  • wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist
  • wanneer dat noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van de meter of van het energienet

Niemand heeft verder toegang tot uw gegevens, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dit is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Privacy Gedragscode en de Privacy en Security Eisen van Netbeheer Nederland. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken. We Kijken dus ook niet of iemand thuis is.

Gerelateerde vragen

01 Zijn er kosten verbonden aan het versturen van een tweemaandelijks overzicht?
Uw energieleverancier verstuurt de tweemaandelijkse overzichten, en niet uw netbeheerder. Voor vragen over deze overzichten kunt u terecht b...
Lees meer
02 Hoe weet ik of het automatisch doorsturen van de meterstanden uitstaat?
Op sommige types slimme meter kunt u zelf niet zien dat het doorsturen van de meterstanden uitstaat; op andere types kunt u dat wél zien. Op...
Lees meer
03 Wat doet Stedin met de meterstanden?
Wij lezen uw meter standaard zes keer per jaar uit en stellen deze gegevens ter beschikking aan uw energieleverancier. Deze stuurt u zes kee...
Lees meer
04 Hoe lang worden de meetgegevens bewaard?
De meterstanden die wij twaalf keer per jaar ophalen, bewaren we maximaal tien dagen.
Lees meer
05 Kan de netbeheerder met de slimme meter altijd zien hoeveel ik verbruik?
Wij zien niet wat u verbruikt met de slimme meter. Standaard lezen we zes keer per jaar uw meter-standen uit, tenzij u zelf anders aangeeft....
Lees meer