Meterstanden worden automatisch uitgelezen. Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

Uw meterstanden worden automatisch uitgelezen conform de wettelijke richtlijnen

  • een keer per jaar voor uw jaarafrekening
  • twaalf keer per jaar voor uw tweemaandelijkse overzichten
  • wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist
  • wanneer dat noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van de meter of van het energienet

Niemand heeft verder toegang tot uw gegevens, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dit is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Privacy Gedragscode en de Privacy en Security Eisen van Netbeheer Nederland. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken. We Kijken dus ook niet of iemand thuis is.