Meterstanden worden automatisch uitgelezen. Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

Uw meterstanden worden automatisch uitgelezen conform de wettelijke richtlijnen

  • een keer per jaar voor uw jaarafrekening
  • twaalf keer per jaar voor uw maandelijkse overzichten
  • wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist
  • wanneer dat noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van de meter of van het energienet

Niemand heeft verder toegang tot uw gegevens, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dit is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Privacy Gedragscode en de Privacy en Security Eisen van Netbeheer Nederland. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken. We Kijken dus ook niet of iemand thuis is.

Gerelateerde vragen

01 Zijn mijn gegevens in te zien door derden? En mogen de gegevens zomaar worden doorgegeven aan andere bedrijven?
Nee. De Algemene verordening gegevensbescherming staat dit niet toe en deze is van toepassing op het gebruik van uw gegevens door de netbeheerder en...
Lees meer
02 Kan de netbeheerder met de slimme meter altijd zien hoeveel ik verbruik?
Wij zien niet wat u verbruikt met de slimme meter. Standaard lezen we zes keer per jaar uw meter-standen uit, tenzij u zelf anders aangeeft....
Lees meer
03 Hoe lang worden de meetgegevens bewaard?
De meterstanden die wij twaalf keer per jaar ophalen, bewaren we maximaal tien dagen.
Lees meer
04 Zijn er kosten verbonden aan het versturen van een tweemaandelijks overzicht?
Uw energieleverancier verstuurt de tweemaandelijkse overzichten, en niet uw netbeheerder. Voor vragen over deze overzichten kunt u terecht b...
Lees meer
05 Hoe weet ik of het automatisch doorsturen van de meterstanden uitstaat?
Op sommige types slimme meter kunt u zelf niet zien dat het doorsturen van de meterstanden uitstaat; op andere types kunt u dat wél zien. Op...
Lees meer