Capaciteit
van het elektriciteitsnet

In heel Nederland loopt het elektriciteitsnet tegen z’n grenzen aan. Beschikken over voldoende netcapaciteit is daardoor helaas niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Het is verstandig hiermee rekening te houden voordat u uw plannen concretiseert. Wij geven u graag inzicht.

Congestie:
schaarste op het elektriciteitsnet

Als de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt, spreken we van congestie. Dan is meer afname en/of teruglevering van elektriciteit niet meer mogelijk in de aangekondigde congestiegebieden.

Bekijk de congestiegebieden

 

Wachtlijsten in congestiegebieden

Klanten met een grootverbruikaansluiting in een congestiegebied komen voor (extra) vermogen op een wachtlijst. Zodra er capaciteit beschikbaar is, wordt deze op volgorde van de wachtlijst toegewezen. In ons overzicht ziet u het aantal klanten én het totaal vermogen (in MW) dat per station op de wachtlijst staat*. Voor vragen over de wachtlijst, kunt u contact met ons opnemen.

Bekijk de wachtlijst (status mei 2024)**

* Stedin zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onvolledigheid in de informatie. Daarom kunt u aan het overzicht geen rechten ontlenen.

** Wis uw browsegegevens voor gecachete bestanden als u een oudere versie ziet.

Maandelijkse update

In onze maandelijkse update krijgt u inzicht in de netcapaciteit van Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en de Rotterdamse haven. Ook leest u wat we doen om onze netten sneller te bouwen en beter te benutten.

Kaarten transportcapaciteit

Op onderstaande kaarten maken wij inzichtelijk wat de transportcapaciteit voor teruglevering en afname
in het Stedin-gebied is. De kaarten zijn indicatief en u kunt hier geen rechten aan ontlenen.
We updaten de kaarten minimaal eens per kwartaal.

Kaart die transportschaarste weergeeft voor afname

Download kaart afname*

*Deze kaart geeft alleen de netcapaciteit van Stedin weer. De landelijke capaciteitskaarten van het elektriciteitsnet vindt u op de site van Netbeheer Nederland.

Wilt u helpen met congestiemanagement?

Heeft u flexibel vermogen beschikbaar en wilt u dit inzetten om zo bij te dragen aan het voorkomen of oplossen van congestie? Meldt u zich dan aan om hier afspraken over te maken. Als we klanten in een congestiegebied via aansturing of afspraken op momenten meer of minder energie kunnen laten gebruiken, kan dit ruimte geven op het net om de periode tot netuitbreiding te overbruggen.

Gerelateerde onderwerpen

Hoofdverdeelstation

Investeren in netcapaciteit

Voor het energiesysteem van de toekomst is een goed functionerend net nodig. Tot en met 2030 investeren we hierin zo’n €8 miljard. 

Bekijk ons investeringsplan
Luchtfoto van Utrecht in het avondlicht

Congestiemanagement

Als klanten via aansturing of afspraken op momenten meer of minder energie gebruiken, kan dit ruimte geven op het net.

Lees meer over congestiemanagement

Loslaten storingsreserve

Door het loslaten van storingsreserve benutten we het elektriciteitsnet optimaal.

Lees meer over aansluiten bij schaarste
Kaart met verzorgingsgebied van Stedin

Beschikbare netcapaciteit 

Via Netbeheer Nederland krijgt u inzicht in de beschikbare netcapaciteit op landelijk niveau.

Bekijk de beschikbare netcapaciteit